Kompost

Natur og Udeliv i dagtilbud

NU11-grp1

Sebastian Jørgensen 202163342, Sheila Maj Kristiansen 202163353, Julie Kimberly Kofoed 202163430

 

Natur og udeliv i pædagogisk praksis

De omgivelser børn befinder sig i har stor betydning for børns trivsel og her kan naturen have en stor indflydelse. Naturen har en beroligende indvirkning på os mennesker (Ejbye-Ernst & Stokholm, 2015, s. 236). Undersøgelser fra Sverige viser at børn der opholder sig i naturen minimum 2 timer om dagen, har langt færre sygedage (Ude i børnehaven, 2000). Naturen kan være et stressreducerende sted, for både børn og pædagoger og der opstår lang færre konflikter, når naturen danner rammerne. Naturen er et rekreativt område, der samtidig også giver børn mulighed for stor fysisk og psykisk udfoldelse, gennem vild og farlig leg som oftest ikke tolereres indendørs. (Sandseter, 2015, s. 18)

Feltarbejdes baggrund

Vi har lavet et feltarbejde med udgangspunkt i kompost med mellemgruppen i en udebørnehave. Projektet skal være med til at udvikle børnenes natursyn og herigennem gøre børnene nysgerrige på regnorme og andre smådyr. Børnene skal tilegne sig viden om hvad smådyrene er nyttige for. I forhold til et bæredygtigt aspekt, vil børnene skulle se på affaldssortering og hvordan man kan genanvende madaffald.

Feltarbejde

Hele børnehaven arbejdede i forvejen med et bæredygtighedsemne og derfor valgte vi at lave et kompostprojekt, der blev tilrettelagt ud fra Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel.

Ud fra teorien om ”learning by doing” (Wohlgemuth, 2004, s. 13), skulle børnene først grave jord, samt finde orme og andre smådyr til kompostens “brune” materiale. Dernæst skrælle gulerødder til den “grønne” del af komposten. Til sidst samledes det til små kompostbunker i hver sit syltetøjsglas. For at kunne følge med i processen skulle glassene stå fremme. Dette giver anledning til at der løbende bliver vendt tilbage til projektet og gentagelsesaspektet er givende for børnenes bearbejdningsproces (Wohlgemuth, 2004, s. 15).

Efterbearbejdning

I denne forbindelse kunne det være interessant at se nærmere på fra jord til bord og starte med at følge afgrøderne fra frø – til at det igen bliver nedbrudt. Vi vender nu tilbage til udgangspunktet, med mere erfaring og kan videre fordybe os i økosystemet. Hvorfor, hvordan og hvor lang tid tager det diverse emner at blive nedbrudt. Som før nævnt er gentagelsesperspektivet fremmende for børnenes bearbejdningsproces og netop derfor er det frugtbart igen at vende tilbage til komposteringen.

Bibliografi

Ejbye-Ernst, N., & Stokholm, D. (2015). Natur og Udeliv – uderummet i pædagogisk praksis(1 udg.). Hans Reitzels Forlag.

Sandseter, E. H. (2015). Vildt og farligt.Akademisk Forlag.

Ude i børnehaven(2000). [Film]. http://ucc.23video.com/video/13488713/ude-i-bornehaven .

Wohlgemuth, O. (2004). Håndbog i naturpædagogik(2 udg.). Forlaget Politisk Revy.

CPE16o-NU11
CPE16o-NU11
CPE16o-NU11