Kompostcyklus

Indledning

Til seminardagen har vi i grupper fået til opgave at udforme et bidrag, der repræsentere vores valgmodul, hvoraf formålet er inspiration og vidensdeling på tværs af valgmoduler. Jeg har valgt at planlægge en aktivitet der skal skabe kendskab til økologi og mere specifikt, hvordan kompostcyklussen fungere, og hvorfor det er vigtigt at børn og unge bliver opmærksomme på hvordan naturen behandles. Jeg vil i mit skriftlige bidrag beskrive planlægningen af min aktivitet, samt hvilke udfordringer jeg har haft, og hvordan forløbet kan justeres til længere varighed, da min tid desværre var begrænset.

Didaktiske overvejelser i form af Hiim og Hippes Didaktiske Relationsmodel.

Læringforudsætninger

Institutionen, jeg besøger, har grundlæggende kendskab til bæredygtighed, og den har kort før sommerferien haft en projektuge på tværs af alle klasser fra 0. til 6. klasse. Baseret på Piagets 4 stadier om udviklingsteori, nærmere betegnet som ”Det konkret-operationelle stadie (6/7 til 11/12 år)” benytter jeg i aktiviteten materiale hvor børnene bliver inkluderet i skabelsen af et kompostterrarium.

Rammefaktorer

Jeg har i institutionen fået lov til at benytte en klokketime til min besøg, og da det desværre ikke var muligt at benytte længere tid, har jeg valgt at medbringe materiale som terrarium, kompostaffald og andet skrald med formålet om at affaldssortere i timen. Hvis der er længere tid til rådighed, kunne det være en god ide at gå på tur sammen, og anskaffe jord, dyr og affald med brug af fx en skovl, eller bede børnene om at medbringe noget hjemmefra.

Mål

Målet med aktiviteten er at børnene får et bedre kendskab til en metode, der kan være med til at skåne miljøet, og på den måde danne en sund holdning overfor brugen af naturen, og hvordan vi skiller os af med vores affald på den mest bæredygtige måde.

Indhold og Læreprocessen

For at børnene kan være med til at sortere affald i de rigtige kategorier og sørge for at kompostaffaldet kommer det rigtige sted hen, skal de have viden om hvilke produkter der kan nedbrydes og genbruges. Jeg gennemgår på klassen hvad kompostcyklussen er, og hvilke dyr der er gode at have i sit kompostterrarium, hvorefter vi begynder at sortere det medbragte affald, i 4 grupper, så der er en større chance for at alle kommer til at hjælpe med sorteringen. Mens grupperne er i gang, går jeg rundt for at hjælpe med udgangspunkt i Vejledt Deltagelse og Zonen For Nærmeste Udvikling. For at børnene kan prøve at relatere deres nye viden med deres egne erfaringer og hverdag, skal vi, hvis tiden er til det, tegne noget af det affald vi selv smider ud, eller har set forældre smide ud, og placere det i kategorier der passer til affaldet.

Evaluering

Jeg har ikke haft mulighed for at udføre aktiviteten før deadline for dette skriftlige bidrag, men jeg har tænkt mig at evaluere på de eventuelle udfordringer som jeg møder undervejs, samt skrive hvad der gik godt, og hvad der kan gøres bedre til en anden gang. Jeg vil i løbet af timen tage billeder som dokumentation for aktiviteten.
CPE15o-NU11
CPE15o-NU11