Målgruppe: 0.-9. klasse 

Tid: 10 – 20 minutter   

Materiale:   Et kortspil, 52 kort, 17 kegler

                                                              

Aktivitetsbeskrivelse:

Klassen bliver delt ind i 4 hold. Alle hold bliver tildelt et es-kort med deres kulør, som de skal samle på (hjerte, kløver, spar, ruder). Resten af kortene fordeles ud under 13 kegler. Under hver kegle skal der være 4 kort, alle to’ere under en kegle, alle tre’ere under en kegle og så videre til alle kort er fordelt ud. Alle kort ligger med bagsiden opad på stribe under en kegle. Børnene løber på skift og skal samle alle kort i den rigtige rækkefølge fra to til konge i den samme kulør som givet i starten. 

Man skal både vende den rigtige kegle OG kortet med den rigtige kulør. Hvis man vender det forkerte kort skal man lægge det tilbage med bagsiden op igen, og løbe tilbage til sit hold.

Man må kun tjekke under en kegle per gang.

Det er en god ide taktisk at fortælle sit hold hvilket kort der var under keglen så at holdet sammen kan huske hvor kortene er. Det er også tilladt at hjælpe den der løber frem til keglen.

De hold der har samlet alle kort i den rigtige rækkefølge har vundet.

Varianter:    

  • Lave aktiviteten uden at snakke (arbejde med kropssprog)
  • Faglig twist – bytte kortspillet ud med for eksempel regnestykker, eller bogstaver.

 

Målgruppe:

Helt overordnet kan aktiviteten tilpasses alle klasser dog har vi fokus på at det skal være med kort og derfor syntes vi, at aktiviteten vil passe til 2. klasse og op efter. Gør man det med de mindre klasser kan kortene konge, dronning, es osv. hurtig skabe forvirring, men med visse ændringer, kan aktiviteten godt gennemføres fx ved brug af tal. 

 

Mål og rammer:

Emu nævnte i år 2020, at “Fysisk aktivitet i løbet af dagen, giver et større indlæringspotentiale og medfører ekstra hjerneaktivitet.” På baggrund af dette har vi arbejdet mod det primære mål om at give børnene en aktiv pause fra undervisningen, som skal gøre dem mere engageret i undervisningen, samt give dem et større udbytte af den viden, de får formidlet af læreren.

Dog ved at gennemføre aktiviteten i fællesskabet medfører det også til at børnene kan udviklet deres sociale kompetencer, skabt nye relationer og venskaber osv. 

Vores aktivitet kan gennemføres de fleste steder da det eneste man har brug for er kegler og kort. 

 

Faglige og didaktiske overvejelser:

Ud fra Folkeskoleloven, står der “Undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen.” Her tænkte vi, at udarbejde en aktivitet, som er høj intenst, så børnene får pulsen op. Samtidig har vi kigget på Jesper von Selens taksonomi. Her kan man sige, at aktiviteten kan gå under alle fire taksonomier, men vi har fokus på aktiviteten som en “Type 1 Aktive pauser”, som er en brain break fra undervisningen.

Ved gennemførelsen af aktiviteten er det vigtigt, at man som pædagog gør sig nogle didaktiske overvejelser fx gruppedannelser og de forskellige elementer som spiller ind. Det handler både om kunne løbe hurtigt, samarbejde og derudover kan man også benytte sig af et taktisk element som handler om at lytte til de andre grupper og bruge hukommelsen til at blive færdig først. På den måde har de ‘hurtige’ løbere ikke en fordel da de andre deltagere kan være bedre taktiske osv. 

For at få det mest optimale ud af aktiviteten handler det også om at børnene er motiveret til at deltage da det er et element, som hurtigt kan smitte af på de andre deltagere.

 

Udarbejdet af 

Adam Karlsson – Paed205771 

Hamzah Hussain – Paed205347 

Victor Hansen – Paed205282

SB01-GRP8
puce20-sb01