På et bosted for voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, afholdte vi en kreativ workshop, hvor deltagerne arbejdede med at skabe figurer ud af ostevoks. Aktiviteten egner sig både til større grupper men også mindre grupper, vi udførte aktiviteten på et bosted med 4 beboere.Aktiviteten var udformet på sådan en måde, hvorpå beboernes sanser blev stimuleret og udfordret og for at booste deres kreative evner. Dette blev gjort ved at tilbyde en håndgribelig, fantasifuld og givende aktivitet, tilpasset deres individuelle behov og forudsætninger. Og netop denne tilpasning til målgruppen er vigtig at have i tankerne. Ved hjælp af ostevoks som materiale udforskede deltagerne deres kreativitet ved at skabe skulpturer og figurer, guidet af en række teknikker og med adgang til forskellige redskaber.

Denne aktivitet er ikke kun en øvelse i det håndværksmæssige, men også en indgangsvinkel til øget trivsel og til selv udtrykkelse. Gennem denne kreative proces med at forme og lave ostevoks til figurer kan deltagerne opnå en følelse af tilstedeværelse og fordybelse, som er centrale punkter i craft-psykologi.

Craft Psykologi:

Craft psykologi stiller skarpt på de positive psykologiske og fysiologiske effekter som håndarbejde og kreativ udfoldelse kan have. Det handler om, hvordan aktiviteter som kunst og håndværk kan fremme den mentale sundhed, reducere stress og øge livskvaliteten. Ved at indgå i sådan en kreativ proces, kan deltageren styrke egen evne til problemløsning, tålmodighed, og de sociale kompetencer. Det kan også fremme en følelse af selvforståelse og bedre og bredere forståelse for at være i fastsatte rammer, i forbindelse med sådanne aktiviteter.

Aktiviteten som en model for selvudvikling:

Denne aktivitet kan bruges som en model for, hvordan kreative aktiviteter kan integreres i forskellige pædagogiske og eventuelle terapeutiske sammenhænge for at understøtte netop trivsel og selvudtryk. Gennem aktiviteten, og den skabelsesproces som deltagerne vil indgå i, får de også muligheden for at udtrykke sig på nye måder, med måske et nyt og før ukendt materiale.

Anvendelse i pædagogiske sammenhænge:

Som en del af den kommende seminardag vil vi dele denne inspirerende tilgang med vores medstuderende. Vi vil ikke kun introducere deltageren til teknikken bag skulpturer i ostevoks, men også komme ind på, hvordan craft psykologi kan anvendes i forskellige pædagogiske og sociale sammenhænge, for at fremme trivsel og selvudtryk blandt de forskellige målgrupper. I denne sammenhæng ser man ikke kun på det færdige resultat/produkt. Det er en proces og kan ses som et værktøj til at forstå og forbedre den individuelle oplevelse og forståelse. Ved at bringe dette ind i praksis, kan vi åbne op for nye måder at interagere, forbedre livskvaliteten og styrke selvudviklingen hos deltagerne.

Af: Andreas og Line

pucf22-ku01m