Natur-tryk

Indledning:

Som bidrag til seminar-dagen har vi valgt at udføre en aktivitet der kombinerer ting vi kan finde i naturen og brugen af de forskellige materialer sammen med maling. Denne aktivitet vil bl.a. udvikle sanseindtryk, udvikling af fantasi og kreativitet, relationsdannelse og evner indenfor brugen af forskellige kunstmaterialer. Vi vil i oplægget kort komme ind på mål og rammer for aktiviteten samt uddybe proces, mål og formål.

 

Mål og rammer:

Med denne aktivitet skal børn i en aldersgruppe på 2-3 og 4-6 arbejde sammen om at lave et samlet værk. Materialerne vil bestå af akrylmaling, A3-papir samt naturmaterialer, som børnene selv har været med ude og finde i et naturområde. Børnene vil blive inddelt i mindre grupper med 2-3 børn fra vuggestuen og 2-3 børn fra børnehaven – så max grupper på 6. Der vil blive gjort plads til dem ved et bord, hvor at de ville kunne sidde uforstyrret og male. Et specielt krav er at børnene skal inkludere og gøre brug af et naturmateriale i deres værk.

 

Målet med denne aktivitet er at børnene, får kendskab til naturmaterialer, maling og at de danner relationer på tværs af aldersgrupper. Det er også vores hensigt at de udvikler æstetiske kompetencer såvel som kognitive og finmotoriske færdigheder.

 

Derudover er målet også, at børn i den alder lærer om naturen og hvad man kan bruge naturen til udover leg og bevægelse. Her viser vores aktivitet, at naturen også kan bruges kreativt, ved at gøre brug af naturens materialer. Aktiviteten er også med til at lære børnene at være kreative og udvikle deres sociale kompetencer. Det er en alder hvor de kopierer hinanden meget, men opnår stadig en stor succes ved at få en masse ideer og inspiration fra hinanden. Udover det, lærer de også at eksperimentere med farverne.

 

Indhold:

Aktiviteten starter med at man sammen med børnene går ud i naturen i nærområdet, skoven osv. og får nogle forskellige sanselige indtryk i forhold til naturen og de ting man kan finde derude. Børnene samler forskellige ting som fx grene, blade, sten osv. og bringer dem med tilbage på institutionen for så i fællesskab at skabe et værk sammen med materialerne. Undervejs i processen vil der være mange muligheder for hvad materialerne kan benyttes til. Der kan males både på materialerne og med materialer, for at skabe tryk og forskellige mønstre og tekstur i billedet.

 

Relationer:

Argumentationen for denne aktivitet er blandt andet at børnene skal danne nogle relationer på tværs af stuerne. På den måde lærer, de hinanden at kende samtidig med at de hygger sig og har det sjovt med hinanden. De kan også udveksle nye erfaringer med hinanden gennem aktiviteten. Børnene lærer at kommunikere med hinanden ved at lave sådan en fælles aktivitet. Da man kan spørge den man sidder ved siden om hjælp, eller man kan spørge om hvor man har lært at male så flot osv. Gennem denne fælles leg lærer børnene også at udvikle nogle sociale kompetencer som man kan bruge resten af livet. De lærer blandet hvordan man er kreativ samt hvordan ens fantasi virker og hvordan man kan bruge den i netop denne leg. De børn som måske har lidt svært ved at få lavet nogle relationer, på den daglige stue som de går på kan det her være en mulighed for at de kunne prøve at få nogle relationer på en ny og måske lidt mere spændende og sjov måde da alle børnene er fælles om denne aktivitet.

 

Fantasi

Definition af begrebet fantasi:

“Fantasi er en evne vi har fælles til at forestille os noget der ikke er, enten fordi det ikke er til stede, ikke kendes eller ikke eksisterer.” 

 

Aktiviteter med kreativitet har mange funktioner i børns udvikling, bla. at udvikle fantasien.

“Inden for den pædagogiske og psykologiske forskning synes det at være fantasien, der er bedst undersøgt og også fremhæves som den mest betydningsfulde for barnets udvikling.”

 

Når vi sammen med børnene skal ude i naturen for at samle ting og eksperimenter naturens materialer, får børnene lov til at bruge deres fantasi. Udviklingen af barnets fantasi, har rigtig gode betingelser ude i naturen hvor der er plads, ro og rum til fordybelse. Når børn er ude, har de større frihed, ro og mulighed for at undersøge og eksperimentere. Børn kan se mange ting i naturen, der kan give mange associationer til eventyr og magi.

 

Ifølge den russiske psykolog Lev Vygotsky (1806-1934) er fantasien nødvendig i barnets hverdagsliv. Når børn fantaserer, er der altid noget med fra deres hverdag. Sammen med barnets nye og gamle elementer, hjælper fantasien barnet med at skabe noget nyt, som de tidligere måske ikke har tænkt på. Vygotsky mener derfor, at fantasi og erfaring har en direkte sammenhæng mellem hinanden, som menes, at jo flere erfaringer barnet har med sig, jo større mulighed har barnet for at fantasien kan udvikle sig.

 

Gruppe 1: Amira, Anna, Hawra, Louise B. og Oliver M.
puce19-ku05v