Fang et billede, ændre et billede

Denne aktivitet går kort og godt ud på at få børn og unge til at ”fange” billeder for derefter at lege med billederne, redigere dem på måder som passer til deres udgangspunkt.

Udgangspunktet for denne idé er at kombinere nogle som oftest velkendte ting børn og unge møder i deres dagligdag og så inspirere dem til at se nye muligheder i noget ellers velkendt.

Aktiviteten

Aktiviteten er tænkt så den både kan bruges til ældre børnehavebørn og skolebørn, den foregår således at deltagerne bliver præsenteret for et emne eller tema. Ud fra dette bliver de så sendt ud i grupper eller enkeltvis for at tage billeder.

Efter de har taget billederne, skal de så redigere billederne på måder der passer til de tilgængelige materialer, og deltagernes udgangspunkt. Her tænker vi at med mindre børn kan det i første omgang være en fordel at printe billederne ud og lade dem f.eks. tegne på dem.

 

Krævede materialer/færdigheder

IPads eller andre måder at tage billeder på, til ældre brugergrupper evt. egne smartphones.

Printer eller billede redigeringsprogrammer, i første omgang kan deltagerne blive introduceret til de værktøjer som ofte er indbygget i kamerafunktionen på smartphones.

Eventuelt er basisviden om æstetik eller billede redigering en fordel for at kunne afvikle aktiviteten, men det ikke påkrævet.

 

Uddybelse af aktiviteten

Vores tanker bag aktiviteten er at den kan bruges til at skabe en bedre forståelse og fokus på barnets eller den unges perspektiv. Hvordan så det, jo et tema som kunne være oplagt at sætte dem på jagt efter at tage billeder af, kunne f.eks. være at tage billeder af noget fra institutionen/skolen som de synes er godt, gør dem glade eller eventuelt noget som de ikke kan lide. Når de så kommer tilbage med billederne, kan man så bede dem om at tegne/redigere hvorfor de kan lide det eller hvordan de tænker det kunne laves om.

Derefter kan man tage og samle alle de forskellige inputs og så tage dem op i plenum. På den måde kan aktiviteten rammesættes så den både kan bruges til at indsamle data som kan bruges til at få en større forståelse af barnet/den unges perspektiv og samtidig også tale sig ind i at styrke barnet/den unges forståelse af det demokratiske samfund vi lever i og hvordan de eventuelt kan påvirke det.

 

En anden måde hvorpå aktiviteten kan rammesættes er at lade deltagerne redigere i hinandens billeder, for de mindre børn kan dette bruges til både at øve dem i at dele, ved netop at lade dem tegne på hinandens billeder, for ældre børn kan dette bruges til at starte en dialog om netop billede deling. Alt efter deltagernes udgangspunkt kan kombinationen af en bestemt tematik udfordres ved derefter at stilles bestemte redigeringsopgaver. For eksempel kan deltagerne blive stillet en opgave om at efter at have taget billeder af dyr, skal de redigere i billederne så de fortæller en historie/eventyr.

 

Hvis aktiviteten bliver gentaget regelmæssigt, er der en mulighed for at stilladsere opgaverne og de værktøjer der bliver stillet til rådighed for at præsentere deltagere for flere af de utallige muligheder som der er i redigeringsværktøjer.

 

Refleksion over aktiviteten

Som tidligere nævnt er vores overvejelser omkring denne aktivitet udsprunget fra et ønske om at tage udgangspunkt i deltagernes forudsætninger, som Hans-Christian Christansen nævner det inspireret af John Dewey “at tage afsæt i elevens erfaringsverden vækker nysgerrighed, forstærker initiativet.” (Hansen, 2007, s. 7) Vi tager altså afsæt i børn og unges erfaringer med medier, i forlængelse af dette henviser Christensen til Hanne Pedersen som peger på hvordan brug af medier kan motivere børn til at ville lære fra sig, der kan forekomme rolleskift, således at børn føler de lærer den voksne noget, da den voksne møder barnet i dens erfaringsrum, altså medier (Hansen, 2007, s.3)

Kigger vi mere overordnet på de læringsrum aktiviteten bevæger sig i, henviser Steen Søndergaard til Agneta Ljung-Djärfs disputats omkring computere og hvordan de kan bruges i praksis i børnehaveregi; beskyttende, støttende og vejledende læringsmiljøer. (Søndergaard, 2013, s. 589) Her tænker vi at vores aktivitet til dels er tænkt at ligge imellem det støttende og vejledende læringsmiljø.  Vores hensigt med aktiviteten er at ende ud i at deltagerne bruger det digitale medie og dets muligheder for redigering og deler viden med hinanden. Grunden til at vi foreslår en analog tilgang for de mindre børn er at introducere dem for tanken om at ændre på billeder der er taget digitalt med udgangspunkt i noget mere velkendt.

Litteraturliste

Christansen, H-C. (2010), Animeret til læsning – en introduktion til animationspædagogikken

 

Søndergaard, Steen (2013), Medier, kreativitet og digital kultur

Hans Reitzels Forlag

 

Gruppemedlemmer: Gustav, Maiken, Nikita Hueg og Rolf

pucf19-md01
pucf19-md01