Kreativ leg med lysindfald

 Vores kreative aktivitet går ud på at kreere forskellige havdyr, hvori man indsætter felter af silkepapir. Silkepapiret giver mulighed for at eksperimentere med lysindfald ved at placere dyrene foran forskellige lyskilder.

Mål og rammer

Målet med denne aktivitet er at udfordre børnenes forståelse af lys og lysindfald samt hvordan man gennem leg med disse kan skabe forskellige stemninger/udtryk.
Ud over dette skaber aktiviteten også mulighed for udvikling af børnenes fin- og grovmotoriske færdigheder.

Vores valgte målgruppe er børn i alderen 3-5 år. Hvis man ønsker at op- eller nedjustere aktivitetens sværhedsgrad kan dette gøres ved at lave mere simple motiver som f.eks. en cirkel til de lidt mindre børn eller mere detaljerede motiver til større børn hvor man bruger skalpeller i stedet for sakse til at lave udskæringer inde i dyrene.

De måder hvorpå man vil kunne eksperimentere med forskellige lyskilder kunne f.eks. være ved at hænge havdyrene op i vinduer, sætte dem foran lamper, i et mørklagt rum eller tage dem med udenfor og lade solen være lyskilde.

Til aktiviteten skal man bruge følgende materialer:

  • Pap
  • Silkepapir i forskellige farver
  • Sakse
  • Lim

Evt.:

  • Skalpeller
  • Udskæringsunderlag
  • Man kan vælge at lave nogle skabeloner af tykt pap som børnene kan bruge i skabelsen af deres dyr.

Indhold:

Ideen med denne aktivitet er at skabe mulighed for at børnene kan udfolde sig kreativt og bruge deres fantasi. Vi har i den sammenhæng inddraget viden om fantasi af Andreas Lieberoth, som taler om hvordan fantasi ikke kan forstås uafhængigt af det miljø den bruges i. Omvendt kan kreativiteten ikke forstås uden at se den som en udfoldelse af fantasien. For at børnene i denne aktivitet inspireres til at udfolde deres kreativitet, sætter vi rammer omkring emnet “Under vandet”. Børnenes opgave bliver at skabe et havdyr, der kan bo under vandet. Vi prikker til deres impuls ved at opfordre dem til at skabe og derved bliver deres fantasi udfoldet gennem kreativiteten.

 

Af Christina Skærbye Jensen og Sarah Dane.
pucf21-ku04v
pucf21-ku04v
pucf21-ku04v
pucf21-ku04v
pucf21-ku04v
pucf21-ku04v
pucf21-ku04v
pucf21-ku04v
pucf21-ku04v
pucf21-ku04v