Faget omhandler hovedsageligt om æstetik og æstetiske læringsprocesser. Æstetik er en sanselig symbolsk form, der rummer en fortolkning af os selv og verden og som man kan kommunikere til og fra verden og om vores følelser. Vi har i faget arbejdet med forskellige didaktiske metoder for at lærer at lærer fra os og for at hjælpe andre med at komme i et flow gennem en æstetisk lærerproces. Man håber på at skabe en æstetisk erkendelse. En æstetisk oplevelse kan forstås som en sanselig og følelsesmæssig oplevelse, man får når man selv arbejder skabende med at udtrykke sig igennem symbolsk form. Det kan også forstås som et sanseligt indtryk, af et æstetisk udtryk. Dette indtryk påvirker modtagerens følelser og sætter herigennem en følelsesmæssig reaktion i gang. Fx et stykke maleri, kan påvirke ens bagvedliggende følelser. Nogle af de ting vi bl.a. har lavet er maleri, ler figur, gips og grafisk tryk. Vi har arbejdet med forskellige materialer for at opnår æstetisk læring.

Til seminariedagen vil vi give de medstuderende indblik i vores valgmodul Kreative udtryksformer – billede og værkstedsarbejde. Vi har valgt at de skal lave nogle dyr i modellervoks på tid. Dette for at udfordre deres fantasi og kreativitet. Denne aktivitet tænker vi giver mindre præstationsangst i forhold til at alle har samme tid, de har ikke længe til det og det vigtigste er ikke resultatet, men processen i aktiviteten. Skulle dette projekt laves med børnehavebørn, så ville vi vælge at fjerne tidsgrænsen. Børnene ville også få billeder de kunne kigge efter og derved kunne sidde og forme modellervoksen. Vores fornemmeste opgave er at sætte en impuls i gang, så de selv kan udtrykke sig.
CPE15o-KU14V