Mål og rammer

Vi laver vores aktivitet på et job- og aktivitetscenter hvor målgruppen er udsatte borgere med nedsat funktionsevne i alderen 18-67 år. Denne aktivitet egner sig til et deltagerantal på 3-5 deltagere.

Vores mål med aktiviteten er at give borgerne nogle ligeværdige deltagelsesmuligheder indenfor temaet jul, sørge for at det er materiale ud fra de sværhedsgrader borgerne har. Gennem det tema vi har valgt, ønsker vi at borgerne finder julestemningen frem og lader deres fantasier løbe løbsk.
Vi ønsker at give borgerne mulighed for at lave julekort med forskellige udtryksformer med udgangspunkt fra hvad deres forståelse af jul er. Vi har valgt at bruge oliekridt, da dette materiale byder ind til at de får tegnet ud fra inspiration, mere end ud fra teknik. Vi lægger vægt på at undersøge forskellige teknikker som vi kan lære ud af til deltagerne. At bruge oliekridt giver også større mulighed for det abstrakte. Vi har også noget sanseligt i farver, indtryk af farverne, i berøringen med fedtfarver, noget håndværksmæssigt.

Vi tager højde for at det måske er nogen/nogle borgere der ikke bryder sig om aktiviteten, men stadig gerne vil have deltagelsesmuligheden, derfor vil vi sørge for at der findes alternativer som f eks glimmer, akvarelfarver, lakering af kortet, rive kortet i stykker og klistre på papir. Hvis det er nogen af deltagerne der ikke er så glad for at få beskidte fingre kan man tage malertape omkring kridten eller bruge handsker.

Der vil også være lidt julemusik i baggrunden, og pebernødder for at øge julestemningen (hvis stedet tillader dette)

Indhold

Vores hovedaktivitet er inspireret af årstiden jul. Før aktiviteten laves der julekort og julesokker, der er fedtfarver gjort klar til alle 3 dage og der er fundet julemusik og julesnack frem til de 3 dage. Vi har valgt at lave dette på forhånd fremfor at lade deltagerne klippe ud kort og julesokker selv, da vi vurderer at vi ikke har et stort nok kendskab til deltagerne i forhold til at bruge skarpe genstande.

Man kan både lave store og små kort, som hver især kan have forskellige detaljer og dermed sværhedsgrader. Man kan gøre alt klar sammen med borgerne, hvis de har lyst til det og ellers kan man forberede det selv så alt er klart til aktiviteten. Hver borger vælger 2-3 julekort i alt efter hvad der er tid til på dagen.

På den første dag af aktiviteten præsenteres deltagerne for planen og materialerne og introduceres roligt til aktiviteten. Der gives en kort præsentation af teamet og en gennemgang af aktivitetsplanen for de tre dage. Formålet er at etablere en grundlæggende forståelse for aktiviteten og skabe en struktureret ramme for deltagerne. Deltagerne får mulighed for at forstå materialerne og begynde den kreative proces ved at bidrage til udformningen af julekortene. Efter introduktionen begynder aktiviteterne gradvist for dag to.

På den anden dag begynder vi med en behagelig start og fortsætter med arbejdet på julekortene. Der tilbydes et udvalg af farver, papir og dekorationsmuligheder til julekortene, som deltagerne kan vælge imellem. Dagen bruges primært til at farvelægge og producere julekortene.

På den tredje dag afslutter vi arbejdet med julekortene, eller med julesokkerne som er alternativet til julekortene. Julesokkerne kan farvelægges ved hjælp af de materialer, der er tilgængelige. Aktiviteten tilpasses individuelle evner og behov, og der afsluttes med en tak til deltagerne. Aktiviteten understøtter både individuel læring og socialt samvær efter deltagerens præferencer. Aktiviteten kan tilpasses til forskellige miljøer, så længe de nødvendige materialer er tilgængelige. Sværhedsgraden af aktiviteten tilpasses deltagernes kognitive niveau, og der sikres mulighed for deltagelse for alle.

Emma, Oliver, Hjalte
puce21-ku04vEmma, E
puce21-ku04v