1. Seminardags katalog

 

Af Line, Claire, Zenia og Nanja – Gruppe 4

Vores projekt tager udgangspunkt i børns kreative udtryksformer og fantasi.

Vi har valgt temaet ”havet”, da dette ligger tæt op ad institutionen vi skal på feltbesøg i og samtidig kan vi med dette tema understøtte, hvad vi gerne vil med projektet.

Vores målgruppe er storegruppe børnene i en daginstitution, men projektet kan også laves med SFO børn.

 

Aktivitetsbeskrivelse

Vi skal fuldføre et projekt i en institution til vores eksamensprojekt. Vi har en tanke med hvad vi har tænkt os at projektet skal omhandle, men er meget åbne for børnenes ideer og input.
Vores projekt vil strække sig over flere dage, hvor børnene vil komme til at eksperimentere med forskellige materialer undervejs.

Da institutionen ligger på en strand er vores tanke at skulle ned og indsamle sand, tang, sten, muslinger m.m. Som der skal bruges til projektet vi skal lave når vi kommer tilbage til institutionen fra stranden. Imens vi er på stranden, er det oplagt at lade børnene eksperimentere med land art, så de kan mærke og føle materialerne og blive inspireret ude i naturen.

Vores idé er så herefter at børnene skal lave deres egen fantasi fisk eller et andet dyr der lever i havet, ud af genbrugsmaterialer. De færdige dyr skal derefter udstilles i en hjemmelavet ’strand’, der skal laves af børnene, ved brug af en papkasse, maling og materialerne fra stranden.

Den sidste dag vil vi bruge på at afslutte forløbet med at udstille børnenes proces og produkt for deres forældre og andre børn og voksne i institutionen, samt at evaluere og snakke med børnene om forløbet.

 

Under forløbet er det vigtigt at man skaber en anerkendende atmosfære for børnene at være i, hvor der er plads til støtte og spørge ind til tingene, så børnene føler sig set og hørt, hvilket et noget Berit Bae også fortæller om i forbindelse med værkstedsarbejde. Når man laver aktiviteten med store børn, kan de godt være mere selvkritiske i forhold til det de laver, her er det vigtigt at man giver anerkendende støtte undervejs i forløbet, så barnet føler at deres produkt har værdi, hvilket også er med til at barnet får troen på sig selv og sit værk (Ringsted, 2014)

 

Vi er meget optaget af at arbejde med børns æstetiske læreprocesser og hvordan man kan arbejde med det i praksis, derfor er vores aktivitet planlagt ud fra 7-trinsgrundmodellen for igangsættelse af æstetiske læreprocesser (Æstetiske læreprocesser i pædagogisk arbejde, 2006)

  1. Impuls: Her fortæller vi børnene om aktiviteten og hænger billeder op som inspiration.
  2. Optakt: Her går vi på stranden og indsamler forskellige materialer i naturen, som børnene kan arbejde videre med senere i projektet. Derudover er vores tanke at lave landart på stranden, med ting som børnene finder.
  3. Eksperiment: I denne fase kan børnene kigge på hvad de hver især har indsamlet på turen, og der vil også her være indkøbt rå dyr fra havet som børnene kan undersøge og eksperimentere med. Her introduceres børnene også for hvilke materialer der er tilgængelige og laver foreløbige skitser til deres fantasifisk.
  4. Udveksling: Her går børnene i dybden med deres dyr fra havet og får samtidig inspiration af de andre børn, da de her har mulighed for at snakke sammen.
  5. Fordybelse: Børnene færdiggør deres dyr til “stranden”, og finpudser de sidste detaljer. Til sidst bliver udstillingen af de færdige dyr, samlet “på stranden”.
  6. Præsentation: Det endelige produkt bliver udstillet til forældre og andre børn på stuen. Hertil vil der blive lavet en planche med billeder og citater fra børneinterviewet, så forældre kan se børnene proces under forløbet. Her vil de blandt andet få mulighed for at få indsigt i hvad børnene får ud af at være en del af en æstetiske læreproces.
  7. Evaluering: Til sidst vil vi snakke med børnene om hvordan de synes forløbet har været og hvad de synes har været sjovt.

 

Ideer til videre arbejde med projektet

Hvis man vil videre arbejde på projektet, og gøre det til et længere forløb kunne man f.eks. tage en tur på den blå planet. Her kan man fortælle og se de dyr som lever under vandet, dette kunne være spændende for børnene, da de her vil få mulighed for at se forskellige fiskearter og evt. kunne røre ved nogle af dyrene.

Man kan også i samarbejde med børnene lave en stopmotion film om deres dyr som lever i havet.

Her kan børnene selv sætte ord på deres egen fortælling om deres dyr. Filmen kan derefter blive lavet til en hjemmebiograf, hvor man viser videoen frem til de andre børn på stuen.

Hvis man vil arbejde lidt mere med sine hænder, kan man lave sit havdyr, ud af ler.

Her kan børnene blive udfordret i sine sanser.

 

 

 

 

 

Litteraturliste

Æstetiske læreprocesser i pædagogisk arbejde. (2006). I B. D. Austring, & M. Sørensen, Æstetik og læring (s. 179). Hans Reitzels forlag .

Ringsted, S. (2014). Værkstedsarbejde, identitet og personlighed. I S. Ringsted, & J. Froda, Plant et værksted (s. 74-75). Hans Reitzels Forlag.
puce18-ku04v
puce18-ku04v