“Hans kunstneriske udtryk er et sprog. Han maler voldsomme hændelser, der er sket i hans liv, fordi det nærmest er terapeutisk, og fordi han gennem malerierne får mulighed for at tale om det” (Socialpædagogen, 2020)

 

 

 

Aktiviteten: Vi skal ud på et social psykiatrisk bosted, hvor vi tænker at det kunne være sjovt at lave et stort maleri til deres fælleslejlighed i deres stue. Her skal borgerne være med til at male og bestemme hvordan maleriet skal se ud. For at få flere borgere til at deltage i fællesmaleriet, tænker vi at det er en god ide, at de får tilbud om at lave det sammen med os i fælleslejligheden. Der er også mulighed for at lave det for sig selv i egen lejlighed, hvis man har det bedst med at være kreativ alene, hvor vi vil stå til rådighed.  

Målet: Vi har fokus på medbestemmelse, de får mulighed for at have den største indflydelse på maleriet, det er dem der bestemmer hvordan det skal se ud, ud fra hvad de gerne vil male. Derudover vil de opnå læren om farver, maler teknik, og fantasi. De kan også lære noget om hinanden, og hinandens interesser og dermed være en del af noget fælles. De kommer til at udfolde sig kreativt og gøre brug af deres fin motorik men med stort fokus på deres sanser. 

 

 

 

 

 

Målgruppe & Deltagerantal:Vores målgruppe er voksne med udviklingshæmning. Vi har i tankerne at der kan deltage 2-4 borgere ad gangen i vores kreative aktivitet. 

Materialer: Maling, A4 karton, tape. 

Maria Givard Nielsen

Nanna Brusgaard

Pucf21-ku04v

pucf21-ku04v