Kreative udfoldelser under dyreprojekt.

Vores fokusområder omhandler den kreative proces. For at kreativiteten kan opstå bruges fantasien. Da fantasien er et centralt råstof for det at skabe – altså for kreativiteten.
Vi vil derfor skabe noget gennem fantasien. Hvordan får vi balloner til at ligne dyr, hvordan får vi ben, øre mm.? Der eksperimenteres derigennem med materialernes muligheder.

Vi har benyttet Hiim og Hippes didaktiske relations model til at tilrettelægge vores projekt, da den er et grundigt redskab til understøttelse og refleksioner over aktiviteter samt dannelsen for et velovervejet pædagogisk udviklingsmiljø, fra planlægning til evaluering.
Vores projekt foregår med 6 af de ældste børnehavebørn. Vi har valgt, at det skal indgå i et overordnet dyreprojekt, men kan justeres alt efter emne.

Der følges det induktive princip, hvor børnene har medindflydelse i aktiviteten og dens muligheder. Vi går sammen på opdagelse. – Kun deres fantasi sætter begrænsningerne.
Altså er fantasien og forestillingsevnen i fokus, frem for det endelige produkt.

Vi vil nedenfor kort opsummere aktiviteterne og dermed give nye input til udfoldelse af kreativiteten i praksis.

Papmache

Aktiviteterne tager afsæt i en tur til en nærliggende dyregård. Første dag står i opdagelsens tegn og skaber dermed et indtryk.

Evnen til at danne forestillingsbilleder er et utroligt vigtigt element i fantasien, og vi vil derfor ud og samle disse billeder ved at røre, se og snakke om dyrene.

Dagene efter arbejdes der med papmache og formes selvvalgte dyr fra gården. Derudover males og pyntes dyrene en af de efterfølgende dage,efter børnenes fantasi. Børnene bliver sat sammen to og to for at styrke relationerne og de sociale spilleregler.

Her bruges den skabende fantasi. Der opstår en virkelighedsgørelse af fantasien. Balloner og avispapir forvandles til krop, æggebakker til øre, papruller til ben osv. Der skabes altså et udtryk ud fra gårdsdagens oplevelser og materialernes muligheder. Samtidig understøttes bl.a. forhandlingsevnerne og sanserne.

”Mal, som hvis du var en fugl”

Dagen efter, under tørringsprocessen, eller en separat tilgang til dyretemaet kunne eksempletvis bruges på at undersøge, hvordan en fugl mon maler. I hvert fald uden arme – altså skal der prøves med mund og tæer, evt. ligges der ned osv. Alt efter børnenes fantasi og indlevnings kompetencer. Der skal tænkes i andre baner, så fantastisen bruges til at lege samt styrke forestillingsevnen af dyrets kunnen og samtidig skabe en bredere viden om kroppens funktioner. Derudover arbejdes der med farver og blandingsmuligheder.

Litteraturliste

  • Hiim og Hippes didaktiske relations model
  • Sieling, Vicky June (2013): Kreativitetens psykologi – Hvad kan pædagoger gøre for at fremme børns kreativitet. I: Vera (65), S.11-15
  • Ringsted, Suzanne og Froda, Jesper (2001): Plant et værksted,3.udgave, 7. Opslag. Hans Reitzels forlag. – Kap. 1 og 10, 11

 

Gruppe

KU12H-Grp. 7
Waranoot og Line
CPF16o-KU12H
CPF16o-KU12H
CPF16o-KU12H