Kreative udtryksformer – Fantasiven

Vi har på valgmodulet Kreative udtryksformer – Håndværk og design arbejdet med både faste og fleksible materialer som bl.a. træ, stål, garn og papir. Med afsæt i de forskellige materialer og teknikker som vi har arbejdet med under valgmodulet, har vi tænkt os at de mindste børnehavebørn ligeledes skulle arbejde med og lære nye materialer og teknikker at kende.

På baggrund af sin teori såvel som i sine undersøgelser, mener Arne Trageton at det er væsentlig at børn i daginstitutioner har adgang til leg med varieret materiale i dagligdagen. Han kommer med bud på hvilken rolle pædagogen skal have i et udviklings – og læringsmiljø (Ringsted og Froda, 2008):

  1. sikre formbare/fleksible materialer frem for specialiserede/ufleksible materialer
  2. gennemtænke valg af materialer
  3. opmuntre barnet til brug af varieret materiale
  4. introducere nyt materiale
  5. opfordre til at samarbejde/hjælpe børnene imellem.
  6. observere og fremme/støtte læring
  7. tage udgangspunkt i temaer, som børnene er optaget af
  8. lave smågruppeorganisering

Didaktiske overvejelser

Med Tragetons teoretiske udgangspunkt i vores aktivitet, har vi også gjort os overvejelser om at styrke børnegruppens finmotorik, fantasi og stimulere deres sanser med hjælp af materialer og en børnebog. Tilrettelæggelsen af aktiviteten har vi gjort brug af Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel. Vi har bygget en tredimensional ‘fantasiven’ i pap som vi medbragte på institutionen.

Forløbet med børnegruppen

Dag 1.

Vi fik et værksted til rådighed, hvor vi kunne udføre vores aktivitet. Vi startede ud med dialogisk læsning af bogen “Digte-Jens Og Humpe-Dumpe Dyret” som impuls til den kreative aktivitet. Efter læsningen havde vi en dialog med børnene om deres fantasiven. Hvordan så den ud? 

Derefter begyndte vi med maleprocessen i fællesskab. Pensler, grene og svampe udleveres. Børnene havde frit valg for at vælge hvilke farver de ville bruge til at male med. De malede og udforskede forskellige måder at male på bl.a. fingeraftryk og aftryk fra svampe.

Dag 2.

Vi introducerede børnene for nye materialer som blade, piberensere, vat, toiletruller, ispinde, sugerør og garn. Ved hjælp af materialerne lavede de deres egne kreative udtryk.

Inden vi gik i gang med udsmykning af fantasivennen, sansede vi sammen med børnene og var i dialog med dem om hvordan materialerne føltes i deres hænder. Vi sammenlignede også de forskellige materialer med hinanden og talte om hvilke farver de havde. Til slut evaluerede vi sammen med børnene og hørte om hvordan de syntes aktiviteten har været.

 

 

Gruppe KU12H-grp5

Jackeline Casas & Julie Christeseno-KU12H
CPE15o-KU12H
CPE15o-KU12H
CPE15o-KU12H
CPE15o-KU12H
CPE15o-KU12H