• Modulopgave  – Seminardagen
    Klappe/-Hey legen

Vi har besluttet at henvende vores aktivitet til unge/børn med udviklings hæmninger. Vores håb med aktiviteten er at fremme relationen i den eksisterende børne/unge gruppe, og på længere sigt eventuelt arbejde hen imod at fremme børnene/de unges sociale kompetencer.

Målet med den didaktiske aktivitet er at fremme socialiseringsprocessen og hjælpe det enkelte menneske hen imod at blive bedre til at kommunikere og bearbejde oplevelser igennem æstetikken.

Vores forløb kommer til at bestå af en leg, hvor alle i gruppen skal deltage:
Alle deltagerne skal stå i en cirkel, hvorefter en i gruppen skal starte legen. Legen går ud på at man samler hænderne og retter dem enten imod personen ved siden af en, eller en et andet sted i cirklen og råber ‘Hey!’ Personen der er blevet ‘’råbt af’’ skal derefter give den videre til den næste, så gestussen bliver videregivet i cirklen.

Vi har gennemgået denne aktivitet i samarbejde med skuespillerne fra Glad Teater, som er en skuespillerskole for unge med funktionshæmninger. Vi oplevede i starten af dagen med Glad Teater, at der var en nervøsitet både fra skuespillerne fra Glad Teater men også de øvrige deltagere. Denne nervøsitet blev hurtig erstattet af en glad stemning og latter, da vi gennemgik denne aktivitet. Vi oplevede samme deltagelse fra alle involverede, både dem fra UCC- og skuespillerne fra Glad Teater. Alle var altså i stand til at deltage, uanset udgangspunkt.  Da vi efterfølgende snakkede med deltagerne, var tilbagemeldingerne højeste grad positive, og vores indtryk var at alle havde haft en god oplevelse.

Vi har valgt denne aktivitet blandt andet med henblik på Psykolog Howard Gardners teori omkring kreative tankeprocesser; Han mener blandt andet at børn får et rigere liv af at udtrykke sig kreativt. Han har således udtalt; ‘’Jo mere du ved og kan, jo mere har din kreativitet at arbejde med, og jo mere kreativ kan du blive’’. Man er altså ikke begrænset i kreativiteten, og kan således altid udtrykke sig kreativt i større eller mindre grad. Gardner mener ikke kun at man er kreativ igennem sin fysik, sine hænder eller hovedet, men man også kan være kreativ gennem fantasien. Dette synspunkt er til stor gavn for vores målgruppe, da visse børn/unge kan være begrænsede af fysiske nedsættelser. Derudover udtaler Austring og Sørensen også at æstetik kan bidrage til at skabe vores identitet, da man igennem æstetiske udtryksformer arbejder hen imod at skabe en dialog mellem en indre og en ydre verden. Dette kunne perspektiveres til Kirsten Drotners inddeling af den æstetiske produktion: Hun beskriver det således;

1:
Det individuelle niveau(Jeg/mig): Her er muligheden for at eksperimentere med sin egen identitet.

2: Det sociale niveau (jeg/du): Gennem diskussion, og et fælles anliggende af følelser, ideer og fornemmelser; Spontane og følelsesmæssige reaktioner og argumentation.

3: Kulturelt niveau (Jeg/verden): Æstetisk udtrykkelse er en måde at kommunikere på, som kan gå ind i den sociale og kulturelle kontekst.

Skrevet af: Jones Kristiansen, Berit Andersen, og Cecilie Rosendahl: CPE15o-KU15D
CPE15o-KU15D