Modul introduktion

Vi har i modul H og I arbejdet med musik som kreativ udtryksform. Der har vi tillært os viden og kompetencer inden for både det teoretiske i musikken, men også hvordan man spiller det, arbejder med det i forhold til både at skrive og lytte, og sidst men ikke mindst, hvordan man kan bruge musikken i det pædagogiske arbejde.
Vores kompetencemål i modul I lyder som følger:
Den studerende kan skabe rammer for, lede og udvikle kreative erfarings- og læreprocesser, som understøtter og inspirerer mennesker til at arbejde kreativt med musiske og æstetiske udtryksformer og kulturskabende virksomhed.

Da vi har specialiseringen special- og socialpædagogik, har vores fokusområde primært ligget på arbejdet med udviklingshæmmede, da dette er de erfaringer vi har fra tidligere praktikker.
Vi har i modul I været på besøg på et bosted med voksne udviklingshæmmede autister og observeret hvordan musikundervisning foregår og hvordan det påvirker brugerne, for at få en forståelse af, hvordan musikken kan bruges i praksis med netop denne målgruppe.

I disse moduler har vi arbejdet meget med at skabe det rigtige rum og rammer for den målgruppe man arbejder med. Dette er meget gældende når man arbejder med musik i pædagogisk praksis, da det for nogle kan være meget grænseoverskridende at udfolde sig musikalske aktiviteter. Rammerne vi har sat for seminardagen er, at skabe et trygt rum hvor vi tager hensyn til alles grænser og derfor ikke laver en helt så deltagende aktivitet men i stedet vil prøve at give målgruppen en musikalsk oplevelse hvor de lytter til noget forskelligt musik. Vores mål er at give to vidt forskellige musikalske oplevelser, da de to numre vi vil spille har hver deres udtryk, tempo og melodi. Vi vil efterfølgende inddrage vores medstuderende i form af, at de skal reflektere og fortælle om deres oplevelse omkring begge stykker musik.

 

Gruppe 5,

Signe Oxholm, Julie Rasmussen & Petrine Christiansen
CPF16o-KU18M