Indledning

Vi har valgt at tage udgangspunkt i den musiske aktivitet, sangkuffert.
Kort fortalt går aktiviteten ud på, at man har en sangkuffert/sangmappe, hvor til der er nogle piktogrammer, der er med til at gøre aktiviteten tydelig for børnegruppen. 

Kernebegreber, faglige begreber og didaktiske overvejelser

Ud fra aktiviteten sangkuffert kan man med fordel inddrage Vygotskys sociokulturelle teori om symbolsk mediering. Den symbolske mediering handler om, at man bruger eksterne redskaber som både signalerer og indeholder budskaber, som hjælper børnene med at forstå hvad der skal ske og hvordan det skal ske.
Ovenstående fagbegreb understøtter også lige deltagelsesmuligheder for børnegruppen, hvilket er en betydningsfuld del af børns udvikling, at deltage i et fællesskab.
Endnu et sociokulturelt syn på aktiviteten er de processer der opstår under en given aktivitet, hvor i vores aktivitet er det processer som turtagning, at lytte til sine kammerater og at deltage selvom det ikke var en selv som valgte en sang.
Vores rolle som pædagoger er at støtte børnene bedst muligt ved at gå foran, for at fremme deres muligheder for deltagelse.   

Med udgangspunkt i at vi ikke har nogen relation til børnegruppen har vi i forhold til vores didaktiske overvejelser valgt at begrænse tiden og udvalget af sange, da vi vurderer det vil gøre aktiviteten mere overskuelig for børnegruppen.

Da vores børnegruppe er bestående af 7 børnehavebørn, får de alle sammen lov til at vælge en sang, så vi sikrer os at alle børnene føler at de hver især bliver set og hørt under aktiviteten.

Rammeforudsætninger 

Vi har en time fra vi kommer til vi er færdige med aktiviteten, og det foregår som en samling. Vi er fire nye studerende, hvor kun én har kendskab til stedet og et par af børnene. Vi har valgt at bruge institutionens sangmappe, men vi har lavet vores egne piktogrammer til sangene og som et ekstra musisk element har vi også en guitar med.

Formidling af tiltag

Vi starter samlingen med at fortælle om hver enkelt af os, hvor vi kommer fra og hvorfor vi er der, da vi er fire nye mennesker som træder ind i deres børnehave. Derefter fortæller vi børnene hvad der kommer til at ske, så de har et overblik over samlingen og den kommende aktivitet. For at gøre det mere visuelt bruger vi piktogrammer til at repræsentere de respektive sange. Afslutningsvist bruger vi en guitar til at understøtte det musiske element. Vi har valgt syv sange, da børnegruppen er på syv, for at forsikre de lige deltagelsesmuligheder, og at hvert enkelt barn får lov til at vælge en sang.

Skrevet af gruppe 1 fra puce17ku02m: Nicolaj Pedersen, Sabrina Lyborg Hyldegaard, Lara Spaniolo og Mads Schaumann
puce17-ku02m
puce17-ku02m