Indledning

Gennem valgmodulet musik, har vi arbejdet med forskellige kreative udtryksformer – og hertil hvordan vi som pædagoger, kan gøre brug af dette i den pædagogiske praksis.

Derudover har vi fået indblik i diverse begreber, bl.a. Musik som udtryksform, æstetiske læreprocesser og æstetik. Vi har udarbejdet en aktivitet, samt sang som vi vil præsentere på seminardagen.

 

Aktiviteten

Vi har skrevet vores egen sang og hertil brugt en kendt melodi – ‘I en kælder sort som kul’. Vi valgte selv at skrive en tekst, da vi ønskede at sangen skulle være på dansk, det skulle være en fortælling og derudover ville vi benytte fagter. Vi valgte en melodi de fleste kender, for at deltagerne kan synge med.

Sangen omhandler forskellige dyr i Zoologisk Have. Vi vil inkorporere nogle bevægelser og rytmer under sangen for at få det motoriske aspekt med. Til fagterne vil vi bruge spisepinde.

 

SMTTE og didaktiske overvejelser

  • Sammenhæng:

Vores aktivitet bliver udført med ca. 26 mennesker mellem 20-40 år. Vi har skulle modulere vores aktivitet så den både er mere alderssvarende til voksne mennesker, til at deltagerne kan blive inspireret og til at de kan tage den med videre og bruge den i praksis.

  • Mål:

Vores mål er at formidle vores viden fra valgmodulet musik på en måde, så folk der har haft andre valgmoduler, kan forstå og benytte det videre i praksis.

  • Tiltag:

Vi har skrevet en sang om dyr, hvor vi derefter har udarbejdet nogle fagter der skal understøtte sangens tekst.

  • Tegn:

Vores tegn er om folk er aktivt deltagende, og spørger ind til det vi laver og fortæller om.

  • Evaluering:

Efter aktiviteten vil vi evaluere og gennemgå vores oplæg og aktivitet med vores lærer.

 

CPE15o-KU18M

Leila, Marie, Nanna og Stefani
CPE15o-KU18M
CPE15o-KU18M