Mal med bobler

 

 

Vi vil gerne skabe en kreativ aktivitet, som giver styrken og modet til at den enkelte person kan udfordre sig selv æstetisk. Igennem denne proces vi på forhånd har valgt, akvarel med sæbebobler. 

Vi som pædagoger kan være med til at udvikle folks kunnen og nysgerrighed. Dermed udfordre sig selv ud af den normale komfortzone, ved at male alternativt. Dette vil vi gerne tage afsæt i, ved at vores kreative aktivitet omhandler maling med sæbebobler.

Fremgangsmåde: 

  • Valgte farver bliver placeret i en kop.
  • Et bundt af sugerør placeres heri og der pustes.
  • Boblerne dannes og skal herefter flyde ud over koppens kant, ned på papiret.
  • Boblerne skal springe af sig på papiret og vil herefter give et boblende effekt.

Vores aktivitet er skabt med fokus på den innovative male proces, med henblik på følgende begreber: 

Flow:

Flow er en tilstand hvori man kan gå i fordybelse ved at være kreativ, og sidde med noget i hænderne. Ens kunnen bliver udfordret, samtidig med dette er en tilstand af glæde og muligheden for at blive helt opslugt i aktiviteten. (Knoop, H. 2016, s. 292) 

Krop og bevægelse i social og specialpædagogik: 

Krop og bevægelse er et aktivt element i en aktivitet, inden for social-specialpædagogik. Der kan det være pædagogens rolle at kunne støtte og stimulere det enkelte menneske til bedst mulig kropslig udfoldelse, læring, trivsel og udvikling. Dette kan både skabes individuelt og i fællesskab. (Wiegaard, L. 2019, s. 384)

Taget disse begreber i betragtning, vil vi gerne skabe et forum hvor der er plads til ens kreativitet og fantasi, samtidig med at man føler sig som en del af fællesskabet eller muligheden for at blive opslugt og gå i flow tilstand. Forbindelsen og formålet ved denne aktivitet er kort fortalt, ønsket om at gribe muligheden for at blive opslugt.

 

Mål og rammer: 

Målet for vores aktivitet på seminar dagen, er at få folk ud af deres genkendte komfortzone, og hermed springe ud i det ukendte. Hoved fokusset er derfor at skabe nysgerrighed omkring denne aktivitet. At udvikle ens fantasi, og åbne for nytænkning i forhold til ikke altid, at lave de ting man plejer når man er kreativ. 

Dette er en lille aktivitet der kan åbne op for tanken om, at gøre brug af ting som almindeligvis ikke er det man kender til.

Rammen er sat ud fra vores egen læring og tillærte kunstneriske processer i vores praktikker og skolegang. 

Aktiviteten kan både laves ude og inde. Men hvis det skal gøres udenfor, har vejret en faktor. Vi har valgt at lave aktiviteten inden for. Vores målgruppe er børn i alderen 3-6 år, men det kan benyttes i flere aldersgrupper. Antallet af deltagere afhænger af hvor mange voksne der er med. Men der er ikke nogen minimum eller maksimum.

Processen for vores kreative indslag, består af at man udvælger sig nogle farver i akvarel og derefter puster nogle sæbebobler henover, som derefter giver en helt anden effekt, når de er sprunget.

 

Litteratur:

Gravesen, D. T. (red.) (2016) Pædagogik, Introduktion til pædagogens grundfaglighed. København: Hans Reitzels Forlag

Andersen, T. V. (red.) (2019) Social- og Specialpædagogik i pædagoguddannelsen. København: Hans Reitzels Forlag

 

Monica Wing-Hansen, Kia Broholm og Camilla Roll Lønsgaard
pucf20-ku04v
pucf20-ku04v
pucf20-ku04v
pucf20-ku04v