Kreativitet og rytme 

/Af Sara Axbøl og Anne-Mette Braad

Vi har i modul H og I arbejdet med musik som kreativ udtryksform. Der har vi tillært os viden og kompetencer indenfor både det teoretiske i musikken, men også hvordan man spiller det, arbejder med det i forhold til både at skrive og lytte, og sidst men ikke mindst, hvordan man kan bruge musikken i det pædagogiske arbejde.

Vores kompetencemål i modul I lyder som følger:

  • Den studerende kan skabe rammer for, lede og udvikle kreative erfarings- og læreprocesser, som understøtter og inspirerer mennesker til at arbejde kreativt med musiske og æstetiske udtryksformer og kulturskabende virksomhed.

Da vi har specialiseringen Skole- fritid, har vores fokus været børn i SFO, da vi har mest erfaring fra praktikken med disse.

Ifølge musikpædagogen Gerda Von Bülow dækker begrebet rytmik over flere forskellige ting. Det er både de rytmiske elementer i musikken, gymnastik og bevægelsessystemer og opdragelsesmetoder, som forener bevægelse med musik (Bülow,1972, s.9).

Vi har i forbindelse med Bülows teori omkring rytmik, valgt at lave et rytmisk projekt med børn i en SFO. Vi valgte en SFO, hvor der ikke var et fysisk musiklokale til rådighed, for at bringe musik ind i børnenes hverdag på en alternativ måde, og for at vise pædagogerne, hvordan man kan lave rytmik med børn uden at have specifikke kompetencer indenfor området.

Den valgte institution har tidligere været praktiksted for en studerende i gruppen. Derfor var der kendskab om SFO og børnene, og gode forudsætninger for at samle én gruppe af børn, der kunne deltage i vores projekt. Vi valgte derfor at inddrage tre børn der var ivrige for at deltage, samt tre andre børn, der til dagligt har svært ved at indgå i grupper og sociale relationer.

På modul I blev vi i en undervisningsgang introduceret i, hvordan man med meget få midler kan sammensætte genstande så det bliver et “instrument” og på den måde lave forskellige rytmiske numre. Vi ville derfor prøve at videreføre konceptet til børnene og lære dem at udfolde sig kreativt og musisk indenfor de rammer de havde at udfolde sig i. Målet var at lære dem at holde en rytme, sammenspil og overskride deres egne grænser.

Dette projekt ville kunne bruges uden at skulle tage meget højde for rum, rammer og målgruppe, da det er enkelt og ikke kræver den store forberedelse. Derfor vil det nemt kunne bruges i andre skoler, SFOér, børnehaver eller som del af musikundervisning.

 

Litteraturliste

Bülow, V. G. (1972). Hvad er rytmik?


CPE16o-KU17M