Gruppe 5: Puce18-ku04v

 Michelle Fonnesberg, Stine Pålsson, Therese Hervik-Jensen & Rune Larsen

 

Vi er fire social- special pædagogstuderende, som har valgt at arbejde med kunst, som et element til at styrke de pågældendes beboeres medbestemmelse. Vi laver vores kunstprojekt i samarbejde med et botilbud, hvor beboerne er psykiske syge. Beboerne som er tilknyttet, er enten §107 eller §108. Beboerne har generelle indlæringsvanskeligheder og derfor har svært ved at begå sig på egen hånd i samfundet. Beboerne træner mentale og sociale færdigheder, så de får et så godt og normalt liv som muligt. Botilbuddet underskrev i start oktober 2020, et lejemål til nye lokaler. Her skal der blandt andet være et 6 kvadratmeter krea rum. Der er en ansat pædagog samt 4 af beboerne i gang med at udforme hvilke elementer der skal indgå i dette. Vores projekt bliver at bygge videre på deres projekt, ved at idegenerer sammen med beboerne, hvordan rummets vægge, gulv og loft skal udsmykkes, så de som bruger rummet, bliver inspireret og motiveret til at anvende lokalet. Ud fra dette valgte vi at bygge en 1:5 model af rummet, hvor det her er meningen, at beboerne skal udvikle ideer samt afprøve nogle forskellige kreative materialer. De 4 beboere er meget kunstneriske og kreative til dagligt. På den måde er det relevant for beboerne, og dermed gør det dem mere motiveret til at dukke op til aktiviteten, hvilket kan være en udfordring. Vi vil snakke med beboerne over en periode på 14 dage, for at forberede dem på, hvad det er de skal og her også gøre dem opmærksomme på, at dette ikke er et endelig gyldigt resultat af, hvordan rummet skal se ud, men en idegenerering over hvordan det kan se ud og derfor ikke behøver at være perfekt. Vores pointe med dette kunstprojekt er at styrke beboernes medbestemmelse gennem at de får lov til at give deres bud på hvordan rummet skal se ud og forhåbentlig vil de se deres ideer blive til virkelighed når rummet til marts er klar til at blive udsmykket.

 

Malcom Ross model

Vi har valgt at tage udgangspunkt i Malcom Ross modellen, da denne er en væsentlig og vigtig model for forudsætningerne i en æstetisk proces (Ringsted & Froda, s. 30-31).

Impuls: Rummet har en betydning for dem der skal lave det sener hen og derfor skal der personlighed og liv over krearummet. Dette giver impulsen til at gøre et stykke arbejde og det bliver et rum som der er muligt at udtrykke sig i og derved opstår impulsen.

Media: Der er plads til flere forskellige oplevelser og udtrykkelses muligheder i vores aktivitet.

Sansning: Der udfordres i sansninger under aktiviteten netop fordi beboerne får muligheden for at arbejde 3 dimensionelt, hvilket betyder at der skal tænkes anderledes, og det må gerne tænkes større. De kommer til at bruge deres sanser til at vurdere størrelse og bruge forskellige materialer såsom cut-out, male og tegne.

Fantasi: De bruger deres fantasi, når de skal tænke over, hvad der passer godt ind i rummet, og kun fantasien sætte grænser for, hvad man kan komme med af ideer og eksempler til, hvordan man udsmykker rummet.

Håndværk: Noget vi håber at opnå gennem vores aktivitet er, at skabe et rum for beboerne, hvor der er potentiale for en kreativ udfoldelse. Der bliver mulighed for at udfolde sin fantasi og kreativitet, ved at vi stiller op med ressourcer, som beboerne kan udfolde sig med. Vi håber at kunne se et flow ved beboerne gennem fordybelsen med deres kreativitet. Udover dette, håber vi også, at beboerne på sigt får en følelse af medbestemmelse, da det netop er dem, der kommer med kreative ideer til, hvordan deres fremtidige rum kan komme til at se ud. Ideen med aktiviteten er ligeledes, at bruge beboernes kreativitet og ressourcer til, at få pyntet dette kreativitetsrum. Det bliver altså deres tanker, kultur og personlige forståelser, der laver en ramme for deres kreative proces (Louisiana Learning, 2016).

 

Litteratur:

  • Ringsted, S & Froda, J. (2008). Plant et værksted. Værkstedsarbejde, identitet og personlighed, s. 30-31.

puce18-ku04v
puce18-ku04v