pucf17-ku05pucf17-ku05v“Kreativitet forudsætter nemlig, at man bruger sin fantasi og dermed sin evne til at tænke i billeder, når man søger efter ideer eller løsninger, som man efterfølgende kan virkeliggøre” (Ringsted 2008:117).

SMITTE (E er udeladt i dette indlæg)

Sammenhæng

Aktiviteten går ud på, at børn i aldersgruppen ca. 5-10 år, kan skabe et kreativt billedudtryk med farvede pasta i forskellige former, ved at lime dem fast på et kvadratisk stykke karton. Der er dog plads til at yngre børn kan deltage i aktiviteten med hjælp fra en voksen.

Mål
Vores mål er at motivere børnene til at være deltage aktivt i en æstetisk læreproces og at de søger inspiration hos hinanden og os. Vi mener at processen er vigtigere end produktet, fordi vi håber at børnene får nogle nye erkendelser ved aktiviteten. Lowenfeld & Brittain beskriver hvordan passende materialer, kan være med til at både udfolde og begrænse barnets kreative proces. Børn har behov for at begrænses når det vedrører materialer, da det kan skabe muligheder for kreativ udfoldelse og fordybelse i en idé. Vi ønsker at børnene fordyber sig i aktiviteten og kan opnå en tilstand af flow, samt udvikle et kreativt produkt. Vi håber derudover, at børnene på forhånd har kendskab til og kan håndtere en børnelimpistol.

Inklusion
I denne aktivitet har vi valgt, at lave små børnegrupper på fire, med udgangspunkt i børneperspektivet. Med børneperspektivet mener vi, at møde børnene der hvor de er. Ved at tage fire børn ad gangen har vi mulighed for at fordybe os i hvad det enkelte barns udgangspunkt er og på denne måde skabe deltagelsesmuligheder for alle sammen. I aktiviteten er der materialer som skal være under opsyn og derfor har vi gennemtænkt at jo mindre børnegruppen er, jo flere hænder er der til at hjælpe. Vi vil arbejde inkluderende så alle børn får mulighed for at indgå i et fællesskab og et udviklende læringsmiljø. For at kunne skabe dette læringsmiljø vil vi være med til at understøtte det enkelte barns behov og skabe mulighed for at at de kan fordybe sig i aktiviteten.

Tegn
Vi håber på, at aktiviteten er interessant nok til at børnene har lyst til at deltage. At de er fordybede, har lyst til at blive siddende og færdiggøre et projekt og at tidsrammen dermed er passende. Vi håber også på at se fysiske tegn som smil og grin, og at der bliver sat ord på skabelsen af det endelige produkt.

Tiltag
Vi skal kunne være imødekommende for de børn der kommer og vil deltage i aktiviteten. Det er vigtigt at vi er bevidste om hvordan vi præsenterer aktiviteten og informerer om hvordan det skal foregå. Vi skal være opmærksomme på vores roller over for børnene og indbyrdes i gruppen så vi ved hvad der skal ske og hvornår. Inden aktiviteten har vi forberedt materialerne ved at købe det var nødvendigt, farve pastaen med frugtfarve, skære pap ud og selv afprøve aktiviteten. Vi er bevidste om, at børnene er et nyt sted med nye mennesker fremfor deres vante pædagoger/lærere og at dette kan hæmme deres udfoldelse eller lyst til deltagelse. Vi er ikke sikre på aldersgruppen, men vil prøve det af og efterfølgende evaluere på aktiviteten.

Vi har valgt at farve pastaen med primærfarver (blå, grøn og rød), samt at bruge normale hverdagsting som man kan finde i hjemmet (pasta og pap). Vi har en forhåbning om, at aktiviteten kan inspirere familierne til noget de også kan gøre derhjemme. Ideen til aktiviteten er blevet inspireret af internettet (pinerest). Vi har været optagede af noget sanseligt, æstetisk, billedudtryk samt at tage noget (pasta) fra en kontekst, som jo ofte er til et måltid, og bruge den i anden uvant sammenhæng. Ønsker man at lave aktiviteten mere bæredygtig, kan man vælge materialer man allerede har, som for eksempel genbrugsmaterialer.

Kirsten Drotners Model

 

 

 

 

Vi vil i det følgende analysere vores aktivitet ud fra Kirsten Drotners model om “Skabende virksomhed”.
Først vil børnene starte med at have en idé som foregår inden i dem selv og som er usynlig for andre. Måske sidder børnene og tænker over, hvordan de vil bruge de elementer vi har stillet til rådighed for dem. Ved hjælp af kreativiteten udformer de fantasien til et æstetisk produkt (billede/skulptur) med de farvede pastaer vi har stillet dem til rådighed. Alt efter hvor mange allerede erhvervede færdigheder børnene har, vil produktet se forskelligt ud og måske også anderledes, end vi som voksne havde regnet med. Når børnene er færdige med aktiviteten, er de gået fra at have haft en fantasi, som er individuel, til at have frembragt en æstetisk produktion som er synligt for alle og dermed socialt. Det er samtidig socialt, at børnene inddrager deres forældre i den skabende proces og at produktet bliver lavet i samspil med deres familier.

Litteratur:

Ringsted, S. & Froda, J. (2008). Kreativitet: I Ringsted, S. & Froda, J. Plant et værksted (s.117). København: Hans Reitzels forlag.

pucf17-ku05v
pucf17-ku05v
pucf17-ku05v
pucf17-ku05v
pucf17-ku05v
pucf17-ku05v
pucf17-ku05v
pucf17-ku05v
pucf17-ku05v