Hvad tænker du, når vi siger kropsbevidsthed og sanseintegration? Vi forstår kropsbevidsthed og sanseintegration, som en grundlæggende forudsætning for børns udvikling. Mennesket er fra naturens side født med evnen til at kunne mærke sig selv, hvilket er basen til at udvikle en god kropsfornemmelse/kropsbevidsthed. Kropsfornemmelse er en blanding af forskellige sanser så som syns-, taktile-, vestibulære- og den kinæstetiske sans. Mennesket lærer gennem kroppen, fordi sanserne husker bevægelse jo flere gange kroppen laver den. Dette gør, at hjernen i sidste ende husker mindre, og kører på autopilot. Alle børn har behov for en vekselvirkning mellem rolige og højt intensive aktiviteter for at kunne udvikle sig som mennesker. Her skal pædagogen bruge sine didaktiske overvejelser til at lave en aktivitet velegnet til barnets eller gruppens behov.

Vi har valgt at tage udgangspunkt i at udvikle aktiviteter, som kan bruges i arbejdet med kropsbevidsthed samt sanseintegration, men da kropsbevidsthed kan inddrages i mange forskellige aktiviteter, har vi valgt at have tre forskellige stationer. På station 3 vil der være en begrænsning på 6 deltagere og dernæst vil resten blive delt op på de andre stationer.

Første Station:

Ved station 1 vil de deltagende blive introduceret til legende yoga, en yogaform vi har valgt, for at vise andre studerende hvordan de kan bruge yoga. Vi har fokus på at italesætte kroppen, strække kroppen ud, og krybe sig sammen, samt udfordre barnet i øvelser som de ikke har prøvet før. Dette mener vi er med til at give barnet en bedre kropsforståelse, få bevæget sig i muskler og led samt få styrket de forskellige sanser.

Anden station:

På station 2 kan man prøve kræfter med massage-fortællinger. Her skal man sammen to og to massere hinanden med udgangspunkt i en fortælling. I praksis er det meningen, at fortællingerne skal tage udgangspunkt i barnets interesser og vores opgave som pædagoger er, at guide barnet ved behov. Dog har vi på seminar-dagen under omstændighederne valgt, at vi fortæller mens de deltagende masserer hinanden. Massage-fortællinger er med til at styrke relationerne børnene imellem og støtter børnene i at lære deres egen krop bedre at kende.

Tredje station:

På den tredje station vil vi præsentere klatring og arbejde på klatrevæggen. Her vil vi udfordre deltageren ved at fastsætte en rute som klatreren skal gennemføre.

Når man klatrer så aktiverer og styrker man både vestibulærsansen og kinæstetiske sans. Samtidig bliver man udfordret på sin øje-hånd koordination samt kryds bevægelserne. Alt dette er kompetencer der bruges konstant i børnenes hverdag, og kan være med til at styrke legerelationer.


CPF16o-SB12