Mål og rammer:

Vores målgruppe i aktiviteten er Dagtilbud i aldersgruppen ca. 3-5 år

Aktiviteten egner sig til  alle størrelsesgrupper afhængig af rummet, materialer, bemanding og tid. 

Vores mål med aktiviteten er at børnene får lov til at benytte sig af deres fantasi, hvor de skal bruge fantasien og prøve at skabe figurer ud fra krusedulle tegning som de har lavet. Vores formål med aktiviteten er at styrke børnenes sociale kompetencer, derudover at fremme og udvikle børnenes kreative udtryksformer og fantasi. Samtidig er det med til at udvikle finmotorikken og skabe en fællesskabsfølelse. Vi har fokus på at aktiviteten er procesorienteret og at formålet ikke er resultatorienteret. 

Børnene får udviklet deres billedforståelse, når de finder figurer i krusedullerne på papiret. Vi sætter krav ved at sætte en ramme ved at få børnene til at tegne alle de figurer og dyr, som de ser.
Derudover udfordrer aktiviteten børnenes formsprog og figur forståelse, ved at de skal finde figurer i deres kruseduller. 

Vi benytter et stort stykke papir og tuscher. Aktiviteten kræver god plads mellem hvert barn, så børnene har plads til udfoldelse, samt et uforstyrret rum, så børnene kan fordybe sig og komme i flow og bruge sin fantasi når man skal finde forskellige fantasi figurer. 

Indhold: 

Vi vil i dette blogindlæg introducere jer til automattegninger. Automattegning er også kaldt krusedulle tegning. En af de mest kendte danske kunstnere som laver automattegninger er Asger Jorn, som i måske kender til. 

Aktiviteten foregår således, at alle skal sidde ved et stort bord og være med til at tegne en masse kruseduller med store armbevægelser. Dette har vi ca. 30 sekunder til. Efter vi har tegnet vores kruseduller, farvelægger vi de ting og sager vi kan finde i krusedullerne (eksempelvis dyr). 

Når vi har tegnet færdigt, hænger vi det op så vi alle kan se hvad der er blevet lavet og fortæller historier om de ting vi har fundet, er det noget du kender eller er det et fantasidyr? 

Faglige og didaktiske overvejelser:

Vi kunne godt tænke os at lave noget stort som alle børnene kan være en del af. Her skabes noget fællesskabelse og et fælles tredje, der kan samle os. Aktiviteten er nem at gå til, kræver ikke et stort håndværksmæssigt kendskab og er hurtigt at instruere børnene i. Derfor er den god som en aktivitet, der nemt kan faciliteres og udføres på begrænset tid. Samtidig kan aktiviteten udføres med mange forskellige aldersgrupper og kan udføres med både store som små grupper. Aktiviteten kan gøres mere eller mindre dybdegående alt efter den tidsramme man opererer under. Her gives der rig mulighed for at de kan udfolde sig kreativt og bruge deres fantasi. 

-Maria Kjær, Sibel Kekec, Ida Hansen og Idahmarie Frederiksen, Pucf21-Ku05v

pucf21-ku05v
pucf21-ku05v
pucf21-ku05v
pucf21-ku05v
pucf21-ku05v
pucf21-ku05v