Seminardagen

Centralpunktet for modul H og I har været sundhedsfremmed og bevægelse, hvor kompetencemålene har været illustreret gennem som værende

”Den studerende kan igangsætte, gennemføre og lede sundhedsfremmende og bevægelses aktiviteter og udviklingsprocesser, der understøtter menneskers sundhed, livskvalitet og trivsel og motiverer til kropslig udfoldelse”

Kort beskrivelse af aktiviteten: Vi har valgt at arbejde med en aktivitet, som tager udgangspunkt i det velkendte ”Kryds og bolle”, som går ud på, at vi opdeler børnene i to hold med samme antal deltagere på hvert hold. Aktiviteten foregår i gymnastiksalen, hvor vi har anbragt ni hulahopringe på gulvet i et 3×3 mønster, ligesom det traditionelle spil. Hvert hold får tre trøjer hver, men i hver sin farve så man kan se forskel på holdene. Det gælder således, at hver enkelt person får netop én udfordring, som eksempelvis kunne være at hinke på et ben, når de skal hen og ligge trøjen i en af de ni cirkler. Vi har valgt denne aktivitet, fordi stort set alle børn har stiftet bekendtskab med spillet, og derfor tænkte vi, at det ville være en god ide at bruge netop dette spil, dog ændret lidt på fremgangsmåden ved at gå væk fra de traditionelle rammer. I stedet inddrager vi bevægelseselementer, som hovedsageligt har fokus på at stimulere og styrke børnenes motoriske færdigheder, såsom grovmotorik, vestibulærsans og kinæstetisk sanser.

I dette afsnit vil vi gerne præsentere de elementer vi valgt at inddrage: Det første af disse elementer er ”motorik” som har til formål at styrke børnenes motoriske færdigheder samt udvikling.
Et andet kernebegreb vi har valgt at inddrage er ”livskvalitet” som ifølge Peter Larsen defineres således, at individet udvikler sig i sociale interaktioner med andre individer. Endvidere har vi valgt at benytte os af ”inklusion”, for at skabe relationer på kryds og tværs af de forskellige deltagere.

Bearbejdet af: Mohamed Osman, Marwan Boudart, Deniz Cosan, Mohamed Warsame & Hamzah Muneer.
CPF16o-SB15