Kryds og bollestafet  

 

Social udvikling: Vores aktivitet består af to hold og der skabes derfor relationer i denne sammenhæng, da deltagerne på hvert hold skal samarbejde om at få sat tre på stribe hurtigst muligt.

Krop, sanser og bevægelse: Aktiviteten bidrager til at styrke børnenes reaktionsevne, da børnene bliver udfordret til at reagere og være hurtige. Bevægelse er en vigtig faktor i aktiviteten, eftersom børnene skal løbe frem til firkanterne i spillet. Her får børnene brugt deres grov motorik.

Kommunikation og sprog: Børnene skal kommunikere med hinanden både verbalt og nonverbalt under aktiviteten for at løse opgaven samt formidler deres tanker og ideer til hinanden indenfor det sproglige felt.

Beskrivelse

Vores fusionsaktivitet er en sammensætning af kryds og bolle og stafet, da det går ud på at børnene bliver inddelt i to hold som konkurrerer mod hinanden. Formålet med aktiviteten er, at få tre på stribe og derved styrker børnene deres sociale relationer, herunder sammenhold og konkurrenceevne.

I aktiviteten vil vi positionere os i rollen som mesteren i et deduktivt perspektiv, hvilket betyder at vi fastlægger nogle faste rammer for børnene i aktiviteten. Det er hermed en voksenstyret aktivitet med fastlagte regler.

 

Motivation

Kim Foss Hansen (2013) beskriver, at motivation er et begreb som udtrykker, at der stræbes efter en tilstand som i øjeblikket i er til stede.

En pædagog har til opgave at kunne fremme børnenes interesser ved at igangsætte en aktivitet, som børnene har lyst til at være med i.

I visse tilfælde kan det også ske, at børnene bruger udtryk som indikerer at det er noget som de slet ikke har lyst til at lave, hvor pædagogen så vidt muligt skal forsøge at få børnene med på ideen om aktiviteten, som er tilrettelagt.

En måde at imødekomme børnenes motivation kan beskrives ved hjælp af deres adfærd som barnet viser, eksempelvis hvis det er et barn som ikke kan lide at løbe, så vil barnet stort set ikke være motiveret til at indgå i en aktivitet hvor løb er en del af det.

Pædagogens mål med en aktivitet er ikke nødvendigvis det samme som det, der motiverer barnet til at være med og udføre det. Pædagogens mål i aktiviteten kan handle om noget, mens børnene har fundet noget andet interessant i aktiviteten, som har motiveret dem.

Hansen, Kim Foss. 2013. »Motivation.« I Håndbog til pædagoguddannelsen- Ti perspektiver på pædagogik, af Trine Ankerstjerne og Stig Broström. Hans Reitzels Forlag.

I forhold til aktiviteten styrker konkurrenceelementet primært motivationen, da børnene skal konkurrere mod hinanden om at komme på første pladsen.

 

Amalie Lund Engel 101171402

Besime Hismani 101171201

Fatma Akyürek Yildirim 101171514

Louise Holte Saxkjær 101171776

Memet Cosan 101171518
pucf17-sb04