Mål og rammer:

Målet for vores aktivitet er, at gøre målgruppen bevidst omkring de kategoriseringsprocesser som kommer til udtryk inden for diverse kulturer og fællesskaber, herunder inden for en værtshuskultur. Aktiviteten kan bruges i alle henseender når det kommer til kategorisering og ønsket om en større forståelse af mangfoldighed. 

 

Målgruppen: 

  • Børnehavebørn 3-6 år
  • Folkeskolebørn  6-15 år 
  • Studerende 15 år og op efter 
  • Pædagogisk personale 

 

Deltagerantal: 

  • Min. 2 og intet maksimum

Fysiske rammer og materialer:

  • Et stort lokale

Indhold:

 

Vi har valgfaget kulturmøde og interkulturalitet og i denne sammenhæng har vi beskæftiget os med kulturen på værtshuset Det Rene Glas på Nørrebro. I forlængelse af dette er vi blevet bevidste om, hvordan vores forforståelser og fordomme kan præge vores måde at se hinanden som mennesker på. Derfor har vi lavet en aktivitet som fokuserer på de forforståelser og kategoriseringsprocesser som man kan opleve inden for kulturmødet.

Vi har skrevet 14 spørgsmål som er forforståelser der kan eksistere inden for en given kategorisering. Det kan f.eks. være inden for køn, etnicitet, seksualitet og alder. Dernæst laves der en lang linje gennem lokalet hvor man i den ene ende markerer sig som enig, midten markerer man sig som delvist enig eller uenig og i den anden ende markerer man sig som uenig i de udsagn der stilles af de voksne. Deltagerne gør dette ved at bevæge sig hen ad linjen i forhold til hvilket udsagn som de hælder til. Deltagerne skal derefter begrunde deres svar, for at dette kan sætte gang i en eventuel diskussion mellem deltagerne. Dette er for at fremme nogle refleksioner om mangfoldighed samt kulturmøder hos individet.

 

Didaktiske overvejelser: 

De didaktiske overvejelser for denne aktivitet har som fokus at medføre et læringsmiljø, hvor inklusion og mangfoldige fællesskaber er i fokus og kan give en bevidsthedsgørelse for deltagerne som de kan tage med videre. Aktiviteten kan bruges som et værktøj til pædagoger for, at de kan blive mere opmærksomme på de forforståelser og kategoriseringer der findes samt styrke arbejdet med en multikulturel pædagogik, hvor der er fokus på indholdsintegration, videnskabelsesproces og reduktion af fordomme.

 

Skrevet af Deborah, Mimi, Melanie, Olivia og Rikke 
puce20-ki03