Didaktiske pointer

I forbindelse med modul H, var vi på et 5 dages feltbesøg i en dansktalende børnehave, hvor 98% af børnene havde et andet modersmål end dansk. Der oplevede vi, at modersmålet ikke var noget, som blev praktiseret ud over det danske sprog. Ydermere oplevede vi, at det for nogle børn var utrygt ikke at kunne udtrykke sig på det sprog, som de bedst kunne ytre sig ud fra. Ud fra dette har vi valgt, at intervenere med to aktiviteter, for at fremme selvtillid hos det enkelte barn. Vi har valgt at fokusere på deltagerperspektiv, inklusion, det fælles tredje samt sprogtilegnelse.

 

Vores didaktiske mål med aktiviteterne er blandt andet at inddrage kultur diversiteten gennem børnenes viden om deres modersmål, hvorved de får mulighed for at få indblik i egne og andres fælles og forskellige kulturelle baggrunde. Yderligere er målet også at skabe inkluderende rammer, for at etablere et fælles tredje i børnefællesskabet.

 

Rammeforudsætninger for vores aktiviteter

Det vil være en stor fordel, hvis vi får lov til at lave vores aktiviteter med skolegruppen, da de vil have nemmere ved at forstå og medvirke. En vigtig forudsætning, for at børnene får mest mulig ud af aktiviteterne, vil være, hvis rammerne omkring er uforstyrrede.

 

Formidling af tegne aktivitet

Små grupper á 4 børn sidder ved bordet med et stykke papir. De skiftes til at lave en streg, bue eller lignende, uden at tale sammen under aktiviteten. Første gang aktiviteten prøves, må udfaldet på tegningen være både abstrakt eller ligne noget. Til slut viser hver gruppe sin tegning, og fortæller hvad det ligner, eller hvad det evt. skulle ligne.

Grupperne prøver igen, men hvor tegningen gerne skal ende ud med at ligne noget. Til afrunding taler vi igen om, hvad det ligner eller ikke ligner. Børnene må ytre om de synes at det var svært, nemt, sjovt eller kedeligt.

 

Formidling af sprog/modersmål aktivitet

I denne aktivitet samler vi børnene, og får dem til at sætte sig i en rundkreds sammen med os. Vi sætter aktiviteten i gang ved at fortælle lidt om vores hverdags rutiner. Derefter håber vi at nogle børn vil byde ind med deres inputs, hvor de skal fortælle lidt om deres hverdags rutiner, ud fra de spørgsmål vi stiller.

 

Nicole Stelmach, Sofine Schrøder, Judith Eysturoy & Negina Fedai

 
CPE16o-KI13