Katalog

Sammenhæng:

Vores valgmodul er kultur og interkulturalitet, som handler om kulturmøde og kulturforståelse, herunder betydningen af at forstå eget udgangspunkt for mødet.

Vi har beskæftiget os med kulturbegrebet og at undersøge forskellige kultur.

For at undersøge kultur, laver man eks. feltarbejde som er en antropologisk metode.

Til vores feltarbejde har vi haft fokus på unge og deres selvforståelse/identitet. Vi har haft fokus på kultursammenstød i forhold til at være/føle dansker eller ikke dansker.

Vores intervention var at lave et dialogworkshop med nogle unge piger i aldersgruppen 9-15 år, hvor vi forberedte nogle spørgsmål de skulle forholde sig til.

Til seminardagen vil vi gøre det samme med de pædagogstuderende ved at stille dem et udsnit af de spørgsmål vi stillede de unge.

Mål:

Vores mål med dette er at få de unge/studerende at reflektere over deres selvforståelse og identitet.

Tegn:

 • Viser interesse for dialogen
 • Svare på spørgsmålene
 • Udtrykker deres refleksion
 • Alle er deltagende

Tiltag:

 • Stille en planche med et udsagn i midten af gulvet
 • Kort præsentation om emnet og aktiviteten
 • Den ene side af lokalet er ja
 • Den anden side af lokalet er nej
 • Vi stiller ja/nej spørgsmål
 • Er man enig med det der bliver sagt stiller man sig ved ja delen af lokalet
 • Er man uenig med spørgsmålet stiller man sig ved nej delen af lokalet
 • Efter hvert spørgsmål vil vi stille nogle underspørgsmål til de 2 positioner i lokalet som man står ved
 • Til sidst er der kort opsamling og evaluering

Evaluering:

Vi vil evaluere på hvorvidt de spørgsmål vi stiller de unge/studerende får dem til at reflektere over deres selvforståelse/identitet. Vi er opmærksomme på at det er en proces og ikke noget der sker med det samme. Men vi vil spørge de unge/studerende om spørgsmålene får dem til at reflektere over noget de normalt tager for givet eller ikke tænker særligt over. Derudover vil vi se på om tegnene er til stede i dialogen, da disse er en forudsætning for at bevæge os mod målet.

Gruppe 2 – Lul Kalif og Ramla Mohamud

CPF16o-KI11
CPF16o-KI11