Kulturelt feltarbejde i Tingbjerg, Grostedet

Vi har under dette modul haft om kultur/kulturmøder – interkulturalitet, diversitet og mangfoldighed mm.

Fokus: At undersøge hvordan kulturmøder påvirker børnenes hverdag i Grostedet, ved hjælp af narrativitet og børnetegninger.

Vi har taget kontakt til en børnehave kaldet Grostedet, som ligger i boligområdet Tingbjerg. Tingbjerg er på listen over ghettoområder i Danmark, bl.a. fordi 72,5% af beboerne er af ikke vestlig oprindelse, og 59,7% ikke har højere uddannelse end grundskolen.
Grostedet er en integreret institution som ligger midt i boligområdet, hvor der er plads til 64 børn, hvoraf 99% af børnene har en anden etnisk baggrund end dansk.

Vi har besøgt de store børn i børnehaven, 4-5 år, hvor vi fik lov til at ‘låne’ fem børn. Her placerede vi os i et rum, hvor vi kunne lukke af og få ro. Vi startede en aktivitet, hvor vi tegnede, og her havde fokus på narrativitet, selvfortælling og kulturel identitet.
Børnene fik her mulighed for at tegne deres værelser derhjemme, deres familier, deres yndlingsmad etc. Der var under aktiviteten løbende dialog mellem os og børnene, så vi hele tiden fik talt om det der blev tegnet.

Intentionen var at børnene skulle lære hinandens forskellige kulturelle baggrunde at kende, og få øjnene op for dem – hvis der er nogle forskelle.
Børnene i institutionen har forskellige kulturelle og etniske baggrunde, og de kommer hovedsageligt fra forskellige lande. Vi ville derfor forsøge at udvide børnenes horisont i forhold til de andre børns kulturbaggrund, som har en anden end deres egen.

Vores forforståelse af institutionen var fokuseret på børnenes sproglige kompetence i det danske sprog, og om de kunne forstå, hvad vi ville have dem til at gøre i aktiviteten. Dette fik vi afkræftet, da alle børnene var rigtig gode til dansk, og forstod hvad det var de blev bedt om at tegne.

Vi var undrende over om der overhovedet var et kulturmøde mellem børnene, og om det var noget de bed mærke i. Det virkede dog til at alle børnene vidste, at de havde forskellige baggrunde samt, at de faktisk kendte til hinandens religiøse overbevisninger.

Vi har alle i gruppen valgt dagtilbud som vores specialisering, og det har derfor stor relevans for os at have været på besøg i Grostedet, eftersom børn i 0-6 års alderen er vores gældende kompetenceområde.
Modul H og I er med til at give os kulturelle kompetencer til at forstå forskellige kulturer, og hvordan vi kan arbejde med dem for at skabe en god integration på sigt. Dette kan vi bruge som en styrke i vores fremtidige arbejde som pædagoger.

Filip Nielsen, Egzona Latifi, Line Petersen, Sara Ferengiz & Sarah Solbakk – Gr. 5
Modul I – Kulturmøder og interkulturelitet
September 2017
CPE15o-KI13