Vi har i vores valgfag kulturmøde og interkulturalitet beskæftiget os med hvordan vi møder andre kulturer. Hvad er vores forforståelser og hvordan kan de have en betydning for kulturmødet?

Hvordan kan de to forskellige kulturbegreber det beskrivende kulturbegreb og det komplekse kulturbegreb være med til at påvirke kulturmødet?

Det beskrivende kulturbegreb handler om, at man har en forforståelse for at alle af samme etniske oprindelse tænker og handler ens. Det komplekse kulturbegreb handler om, at kultur er noget man skaber i de fællesskaber man befinder sig i.

F.eks. kan hver familie have sin egen kultur og man kan være bærere af flere kulturer på samme tid. Kulturen afhænger ikke af hvilken etnisk oprindelse man har, men om noget der skabes og som er i konstant forandring i mødet med andre mennesker.

I vores feltarbejde har vi været ude og besøge en integreret daginstitution som ligger på ydre Nørrebro. Vi ville undersøge om og hvordan pædagogerne inddrager børnenes modersmål i dagligdagen. Grunden til dette er, at vi ville undersøge om det gør en forskel for børnene at inddrage deres modersmål, når de f.eks. ikke kan tale flydende dansk. Vores feltarbejde varede over to dage, hvor vi blev delt op i to grupper, hvor vi besøgte både vuggestuen og børnehaven.

Ud fra disse begreber og vores empiri fra vores feltarbejde har vi været optagede af de interkulturelle processer i dagtilbud, samt hvordan man som pædagog i en institution kan imødekomme forskellige sprog og kulturer. En observation af interkulturalitet i dagtilbud:

Aya sidder på gulvet og kigger rundt med sine overtræksbukser i hånden. Pædagogen Cecilie går over til Aya og går ned på hug og siger “yallah yallah habibti, du kan godt få dem på selv”. Aya kigger på pædagogen og smiler”.

Under vores observation bemærker vi at pædagogen besidder interkulturelle kompetencer. Dette ses ved at pædagogen går i øjenhøjde med barnet, og benytter sig af ord på barnets modersmål “yallah yallah habibti” (kom så skat). Pædagogen vælger her at sige noget barnet kan genkende ved at inddrage barnets modersmål. Interkulturel pædagogik handler bl.a. om at styrke de pædagogiske institutioner til bl.a. at arbejde med den kulturelle og etniske mangfoldighed.

Vores aktivitet indebærer en analyse af en case, som tager udgangspunkt i en situation fra vores feltarbejde.  Ud fra casen vil der være fire perspektiver, som holdet skal arbejde med i små grupper og diskutere med hinanden indbyrdes. Derefter vil der være en afrunding i plenum.

Formålet med denne aktivitet er at skabe en bevidsthed om, hvordan vores forforståelse er med til at påvirke den måde vi møder hinanden på. Samt vigtigheden af, at kunne sætte sig ind i andres situation og kultur.

pucf17-ki03
pucf17-ki03
pucf17-ki03
pucf17-ki03
pucf17-ki03
pucf17-ki03