Kulturelle fællesskaber blandt unge på ressourcecenter

 

Feltarbejdet

Vi har lavet vores feltarbejde på et ressourcecenter på Ydre Nørrebro. Centeret bliver brugt af børn og unge i alderen 13-18 år. På centereret arbejder de med at skabe positive fællesskaber gennem projekter med de unge, frivillighed, lektiecafé, og rådgivningscenter. Ressourcecentrets ansatte er optagede af de kulturelle ressourcer, der eksisterer blandt brugerne. Værdier som mangfoldighed, respekt, fællesskab, deltagelse og netværk er i fokus på ressourcecenteret og med vores feltarbejde ønskede vi, at undersøge hvordan centeret arbejder med kulturmøder. Vi har indsamlet empiri på baggrund af en besøgsdag med vores VK hold. Vi har anvendt kvalitative metoder, når vi over to dage har lavet observationer på centeret, interviews med både brugerne, de frivillige og de ansatte, samt fotografier til feltnoter. 

 

Interventionen 

Målet med aktiviteten er at gøre det synligt overfor brugerne på ressourcecenteret, at selvom de kommer fra forskellige institutioner og specifikke kulturer, har de stadigvæk et fælles tredje, som er at have mål og visioner i livet. Målgruppen til interventionen er de unge på ressourcecenteret, her er aldersgruppen 13-18 årige. Grunden til at vi har valgt denne målgruppe er, at der er flere forskellige kulturer og aldre. Da vi har med unge at gøre fra forskellige kulturer og aldre, får vi også abstrakte svar fra forskellige vinkler. Alderen er meget relevant, da den oplyser os om udviklingen af brugernes syn på livet, fordi vi både får svar fra mindreårige, samt svar fra brugere som snart er myndige. Der er ikke et begrænset antal på hvor mange personer aktiviteten egner sig til, da der er mulighed for at alle kan skrive på disse post it notes. Ligeledes er der ikke et minimumsantal, aktiviteten giver dog mere mening hvis der er flere aktører der deltager, da det giver et bredere udfald af svar. Der skal være plads til at aktørerne kan stå og skrive svar til spørgsmålene op ad en væg på post it notes. Dette kræver et rum med en tom væg, post it notes og noget at skrive med.

 

Aktiviteten 

I vores aktivitet stillede vi fire forskellige spørgsmål på post it notes, som de unge blev bedt om at forholde sig til og besvare individuelt. De unges svar blev hængt op, så de kunne se hvad de hver især havde svaret. Vi udformede fire følgende spørgsmål: Hvilke normer og værdier er du vokset op med?”, “Hvad er din drøm?”, “Jeg kommer i ressourcecenteret fordi:”, “Hvilken uddannelse/arbejde vil du beskæftige dig med?”. De unges svar blev udgangspunktet for samtaler om deres respektive tanker, fremtidige muligheder og drømme. Samtalerne lagde op til, at både brugerne og de ansatte lyttede og blev klogere på, hvordan de hver især har ligheder og forskelligheder, som de skal forholde sig til når de indgår i fællesskaber på ressourcecenteret.

 

Faglige og didaktiske overvejelser

Målet med aktiviteten er, at forøge aktørernes interkulturelle kompetencer og give en bredere forståelse af de forskellige kulturer på ressourcecenteret. Vi havde en forventning om at aktørerne fik øget deres interkulturelle kompetencer og identitetsdannelse. Målet var at vise aktørerne, at de har lige muligheder som de andre deltagende aktører. Ressourcecentrets værdier bygger på mangfoldighed og multikulturalisme, og de arbejder ud fra et kulturrelativistisk syn. Med vores aktivitet ønsker vi at underbygge deres kulturrelativistiske praksisser som bygger på en forståelse af, at man skal tilgå kulturelle fællesskaber samtidig med man er opmærksom på sin egen position.

 

Anna, Bavo, Diyar, Hiba, Malaika, Samya 
puce20-ki02