Seminardag

 

Vi har i dette modul valgt at tage udgangspunkt i vores tidligere modulopgave fra H, som handler om kulturforskelle og kulturelleidentitet, hvor vi her havde fokus på børn/unge fra alderen 13 til 18 år i det udsatte område. Vi har dog i dette modul valgt at sætte vores fokus på børn fra alderen 6-10 år på skole-fritids området. Dog til seminardagen har valgt at tilpasse aktiviteten til de studerende på årgangen.

Vi har valgt at lave den her aktivitet med vores medstuderende, som går ud på om de før har oplevet fordomme ud fra deres kulturelle baggrund, de vil her blive opdelt i grupper, og får udleveret en planche hvorpå de kan skrive ned, hvad de har oplevet og om flere har oplevet det samme. Hvis det skulle tænkes i alderen 6-10 år, ville vi gøre det således: Vores aktivitet går ud på at en gruppe børn, som vil blive inddelt i 2 mandsgrupper skal bestå af lige antal kulturelleforskel. Grupperne får udleveret plancher, hvor de skal fortælle hinanden om deres kultur og hvad der kendetegner kulturen, de må også gerne printe billeder ud osv. og sætte det på planchen. Efterfølgende skal børnene i de forskellige grupper, fremlægge det over for de andre børn og os.

Vi vil gerne komme ind på begreberne kulturforståelse, kulturidentitet, og kategorisering. Kulturforståelse bruges ofte i forbindelse med interkulturel kommunikation og i mødet med mennesker fra andre kulturer. Kulturidentitet handler om, hvem man er, og som man finder ud af sammen med andre. Man må diskutere værdier, erfaringer, følelser og syn på verden med andre. Tit og ofte kan vi mennesker have tendens til, at have fordomme om det der er ”fremmede” for os, som vi ikke kender til og det kan ende med at vi sætter folk i kategorier alt efter hvordan vi opfatter deres kultur. Når vi som kommende pædagoger kan komme ud for, at have med børn der har forskellige kulturelle baggrund, så er det vigtigt at, vi får tilegnet os viden omkring de forskellige kultur og er nysgerrige efter at vide mere, om det der ikke er ”normalt” for os.

 

Hamdi & Marina
CPF16o-KI12