Kulturforståelse i daginstitutionen

 

Introduktion:

Vi har besøgt en integreret daginstitution, hvor vi observerede at institutionen stiller krav til at børnene og deres familier assimileres, de skal tilpasse sig kulturen i børnehaven og efterlade deres egen, hvor vi mener at de burde arbejde i højere grad med at integration. Derfor har vi valgt at udvikle et projekt, som har formålet at styrke børnenes kulturelle forståelser og på denne måde reducere fordomme og diskrimination.

 

Projekt:

For at nå vores mål har vi besluttet os for at bruge forskellige kulturelle udtryksformer, såsom tegninger, dans, bøger mm., da de kan hjælpe børnene til at udtrykke sig og dermed være med til at skabe en dialog, mellem børnene selv og pædagogerne. Projektets målgruppe er for alle dagsinstitutionsbørn, dog kan specifikke aktiviteter være tilpasset forskellige målgrupper i institutionen. Vi vil bruge kulturelle udtryksformer til at lave mindre aktiviteter, som sammen skal danne et større projekt, der når det udføres kontinuerligt, skaber en større dialog om børnenes kulturer og danner en højere grad af kulturel forståelse, og dermed gør, at der i børnehaven, bliver skabt et åbent og forstående miljø hvor der ikke kun er én rigtig kultur. Projektet er udtænkt på en sådan måde at det er pædagogerne, der sætter rammerne for aktiviteterne, men at de også er deltagende og nysgerrig. Det er vigtigt med aktiv deltagelse fra begge parter. En mulig aktivitet, som vi valgte at afprøve, var at børnene skulle tegne. De tegnede deres familier og ud fra disse tegninger talte vi om hvad og hvorfor de har valt at tegne netop disse personer. På denne måde kan man have en dialog om, at der findes forskellige familie konstellationer.

Fortællingerne er med til at give viden om og forståelse for hvad der betyder noget for barnet og fx for barnets konkrete kulturbaggrund og kulturelle identitet. Denne brug af narrativ pædagogik har vi valgt, for at have fokus på børnenes kulturelle identitet og ikke national kultur, da vi var opmærksomme på, at vi ikke ville have fokus på at børnene er forskellige fordi de kommer fra forskellige lande, men at de alle har ligheder og forskelligheder og at deres kulturer er ligeværdige. Dette gør vi på baggrund af det komplekse kulturbegreb, hvor kultur er dynamisk og da menneskers handlinger ikke kan forudsiges ud fra deres nationalkultur, da der er mange andre faktorer, som har betydning for, hvordan de opfører sig.

 

Gruppe 4: Hilal Isik(101166160), Albiona Latifi(101166028), Gjulseren Dehar(101154049) og Nela Glavas(101166094)

CPF16o-KI12