I modul H blev vi gennem feltarbejde i et tilbud for hjemløse opmærksomme på den empati der var med til at skabe kulturen i tilbuddet. Dette inspirerede os i Modul I til hvordan vi kan være med at til fremme kulturmøder gennem empati. Vores specialisering er dagtilbud og derfor besluttede vi os for, at lave en intervention der skulle fremme kulturmødet mellem børn og hjemløse samt at fremme børns interkulturelle kompetencer.

Vores intervention består af tre dele:
1. Interview med børnehavebørn omkring deres forståelse af hjemløse
2. Lave en børnebog omhandlende hjemløse, som læses for børnene
3. Tage ud på gaden og give hjemløse mad med børnene

Vores didaktiske overvejelser var, at ved at interviewe børnene før vi skrev børnebogen brugte vi en epistemologisk tilgang til at lave børnebogen. Dvs. at vi benytter os af det komplekse kulturbegreb som, til forskel for det beskrivende kulturbegreb, ikke er noget man som sådan har i sig naturligt eller er født med, men derimod er det man gør, dvs. ens handlinger samt sociale samspil med andre mennesker og er noget der opstår samt skabes mellem mennesker indenfor forskellige sociale fællesskaber. Det komplekse kulturbegreb belyser, at kultur ikke gør alle mennesker ens, og at man ikke nødvendigvis deler samme holdninger, værdier og normer og at andre forhold såsom alder, uddannelse og køn kan være mere afgørende og have større betydning for ens kultur.
Vi ville ikke gå ud fra at vi vidste hvad børn ved om hjemløse, så derfor interviewede vi dem først.

At læse børnebogen for børnene før vi tog ud og gik i kontakt med hjemløse skabte en forståelse for hvem vi skulle møde, samt var med til at skabe en familiaritet. Det gav tilmed børnene mulighed for, at reflektere over hjemløse samt at stille spørgsmål.

Vores mål med interventionen var, at vi ved at styrke børns forståelse for hjemløse og tage ud og være i kontakt med dem, kunne skabe en empati for en kultur anderledes end børnenes egen og herved i fremtiden have individer som ikke er hjemløse, men som anerkender hjemløse på gaden, fremfor at gå forbi dem uden den mindste form for øjenkontakt.

Af: Katarina og Pernille.
CPE15o-KI11
CPE15o-KI11