Vi vil gerne undersøge hvordan et forløb om traditioner kan understøtte tosprogede børns mulighed for at være en del af fællesskab.

Forløbet går ud på, at klassen deles op i grupper og hver gruppe trækker en tradition (fastelavn, halloween, valentinsdag, fødselsdag, jul, nytår, påske, bryllupsdag), som vil tegne eller skrive på et stykke papir. Hvis man får fx jul, så hver elev tegner/skriver på papiret hvad det er, man gør i julen, hvilke ritualer man har i familien i juletiden og til sidst finder man noget fælles, som alle gruppemedlemmer gør og placerer det midt på papiret.

Forløbet har til formål at skabe et godt kulturmøde ved hjælp af interkulturel kompetence, som elever får opøvet gennem aktiviteten. Vi fokuserer ikke på barnets nationalitet men på anerkendelse af barnets traditioner, som det har hjemmefra. Målet med aktiviteten er, at børnene får en forståelse for andres traditioner og kulturelle forskelle, som kan give dem åbenhed og viden om andre kulturer, men også om indsigt i egen kultur og baggrund.

Det vigtigste er at de på trods af forskellige kulturelle baggrund, kan alligevel finde noget tilfælles.  Og det er netop det, der skaber fælles kultur. Her mener vi om det komplekse kulturbegreb, hvor kultur er noget, vi gør og forhandles.

Hvorfor valgte vi kulturmøde gennem netop traditioner til vores målgruppe? Det er på grund af, at traditioner og ritualer skaber tryghed og gentagelse, som vi finder utrolig vigtigt i arbejdet med nyankomne børn, der mangler tryghed, forudsigelighed og stabilitet. Desuden behøver de ikke bruge sproget, da de godt kan udtrykke sig ved at tegne. Gennem samarbejdet i gruppen kan de få mulighed for at være en del af fællesskab, danne relationer og måske endda venskaber og dermed udvikle deres sociale og interkulturelle kompetencer, som er tæt forbundet med hinanden og er samtidig nøglen til fællesskab. Det at være accepteret og anerkendt med deres egen kulturel baggrund påvirker deres trivsel og selvværd og støtter inklusion. Gennem det gode kulturmøde kan de blive mere åbne over for hinanden og bliver rustet til at klare sig bedre i skolen.

 

 

Forløbet skal bidrage til at styrke både elevens og pædagogens/lærerens interkulturelle kompetencer.

Patrycja Gonta& Boguslawa Czarnow& Mervat El Souki &Toniat Ar

CPF16o-KI12
CPF16o-KI12
CPF16o-KI12
CPF16o-KI12
CPF16o-KI12
CPF16o-KI12
CPF16o-KI12