På vores valgmodul kulturmøde og interkulturalitet, har vi beskæftiget os med kulturmøde i daginstitutioner. Kultur er ikke en nem størrelse at arbejde med. Når vi arbejder med kultur ser vi det i en skelnen mellem 2 grundsyn nemlig den komplekse og simple kulturforståelse.

I forløbet valgte vi at lave feltarbejde i en daginstitution hvor overvægten af børn, er med anden etnisk baggrund end dansk.

I vores feltarbejde observerede vi hvordan der blev arbejdet med sprog i institutionen og især også i tilfælde af at der startede børn der ikke kunne det danske sprog. I forbindelse med vores feltarbejde, lavede vi et interview med en pædagog fra institutionen, hvor vi spurgte ind til om de pyntede og bagte i forbindelse med Eid, som er en tradition for mange muslimer verden over, som man gør til f.eks. jul, fastelavn, påske Etc. Pædagogen nævner de ikke holder noget i forbindelse med Eid, trods der er mange børn i deres institution der holder det, hans begrundelse var at han manglede viden og var måske lidt berøringsangst.

Vi valgte derfor at bruge modul I på, at tage tilbage til den samme institution og vise både børn og pædagoger hvordan man kan pynte og bage i forbindelse med Eid. Så både børn der ikke holder det, kan få indblik i hvad nogle andre børns kultur går ud på og for at børn der holder Eid, også kan have en del af deres kultur med i børnehave. Vores mål med dette forløb er grundlæggende at få gjort noget ved den berøringsangst, der kan være styrende for mange fravalg. Vi ville hjælpe pædagogerne til at kunne opsøge viden og skabe et fælleskab igennem andre kulturelle traditioner.

Vi har i forbindelse med vores intervention, arbejdet med den didaktiske analysemodel, SMTTE-modellen.

I interventionsarbejdet, ville vi vise nogle alternativer til Eid hygge. Vi lavede derfor dadelkugler med børnene, da dadler er noget der bliver spist meget i ramadan og til Eid. Derudover klippede vi måner og stjerner, samt moskeer med børnene og klistrede det på en planche. Vi fik også børnene til at tegne hvad de laver til Eid, og dem der ikke holder Eid, tegnede hvad de lavede hjemme hos dem når det var jul. Her fik vi en dialog i gang, hvor børnene på skift fortalte hinanden om hvordan deres dag/dage foregik når de holder Eid eller jul.

 

  • Gruppe 3, Lara og Sina

CPF16o-KI11