Præsentation af interventionen: Mødregruppen Meeraq

 

I modul H og I har vi fokuseret på at skabe en bevidstgørelse af, hvordan man kan reflektere over og handle i mødet mellem kulturer, og arbejde med kultur mangfoldighed som en ressource i pædagogisk praksis.

I modul H har vi i studiegruppen arbejdet med udsatte grønlændere i København og vi har i den forbindelse valgt at arbejde videre med denne målgruppe i modul I, blot mere specificeret.

I vores pædagogiske tiltag har vi valgt at danne en mødregruppe for grønlandske mødre i København. Gruppen mødes hver onsdag i simple lokaler, fx. hos en af medarbejderne. Der vil være tilknyttet en pædagog, en sundhedsplejerske samt en sprogvejleder. Derudover inviterer vi løbende forskellige fagpersoner, som kan holde relevante foredrag for gruppen.

Tiltaget henvender sig til en bred målgruppe af grønlandske mødre, der bor i København. Ved at henvende os til denne målgruppe, forventer vi at en tidlig indsats kan støtte børnenes udvikling og dannelse, da netop børnene er vores hovedfokus i dette projekt. Vi vil tage udgangspunkt i mødrenes egne ideer og tanker omkring mødregruppens mål, og forholde os åbne til disse overvejelser i praksis.

I vores oplæg vil vi præsentere vores pædagogiske tiltag og her komme ind under hvilke didaktiske overvejelser der er gjort i den forbindelse. Vi kommer derudover ind på de faglige kernebegreber vi har valgt at arbejde med i dette projekt, såsom: Empowerment, omsorg, identitetsdannelse, anerkendelse og støttende vejledning. Et øget fokus på arbejdet med disse kernebegreber, håber vi vil styrke mødrene i deres møde med emner som fordomme, stigmatisering og generelle tabuer forbundet med dét at være grønlandsk i Danmark. Derudover vil vi inddrage resten af gruppen til en diskussion om fordomme og deres indvirkning på mennesker i sociale møder.  

 

Af: Liv Zimakoff, Chiara Christensen, Helene Uhrskov & Silan Kjeldsen.
CPE16o-KI11
CPE16o-KI11
CPE16o-KI11
CPE16o-KI11
CPE16o-KI11
CPE16o-KI11