Katalog

Vi har i modulet Kulturmøder og Interkulturalitet fået indsigt i hvad kultur er for en størrelse og hvilke antropologiske anskuelser der er om kultur, antropologi er et studie der bliver lavet igennem nogle observationer, af andre mennesker. Vi er samtidig blevet bekendt med kernebegreber der bliver brugt i forhold til kultur og kulturmøde. Som en central del af modulet skulle vi lave feltarbejde, hvilket vil sige at man opholder sig blandt en gruppe mennesker som har en bestemt kultur og deltager i deres dagligdag for at observere, forstå og lære hvordan de handler som de gør.

 

Vores feltarbejde var i en ungdomsklub ude i et boligområde kaldet Folehaven i Valby, Folehaven er blevet udnævnt som det mest utrygge boligområde i København, derfor havde vi en specifik forforståelse af, at dette var et af de mest plagede område hvor kriminalitet og bander er en stor faktor. Vi valgte klubben fordi vi ville undersøge ungdomskulturen i dette område, nærmere unge i udsatte positioner, og hvordan deres selvbillede er.

 

Efter vores besøg i Folehaven blev vores forståelse og fordomme nedbrudt, i mødet med de unge. Vi kunne hurtigt konstatere at der ikke var den store forskel på de unge i Folehaven, sammenlignet med andre unge i eksempelvis Gentofte. Dette gjorde at vi videre i modul I, ville være med til at nedbryde de fordomme og stigmatiseringer, de unge får på sig, i samarbejde med de unge.

 

Målet er at vi gerne vil nedbryde, de fordomme og forforståelser der kan herske omrking sociale udsatte områder, og de unge der bor i udsatte boligområder og som er i udsatte positioner, da vi mener at dette er en væsentligt faktor ift. de unges selvbillede og identitet og dette er relevant inde for vores specaliseringsområde SKF, hvor vi som værende fritidsklub pædagoger vil have en kontakt og relation til disse unge, og være med til at give dem de bedste forudsætninger de kan have, og ikke fastlåse dem i et stigma.

 

Vi mener at fordommene kan være med til at påvirke de unges forudsætninger negativt på baggrund af hvordan vi som værende pædagoger møder dem, derfor er vores ide henvendt til vores medstuderende, i samarbejde med de unge, for netop at nedbryde mulige fordomme.

 

Vores oprindelig ide var at i, vores medstuderende skulle møde de unge, så de kunne fortælle hvem de er, og hvad de laver, og hvorfor de er i gang med det projekt som de er i gang med, men da dette ikke kunne lade sig gøre, da de er i skole på det samme tidspunkt som seminardagen forgår, valgte vi et andet alternativ, som var en ide en af de unge havde, at vi kunne optage en video af dem, hvor de fortæller omkring dem selv. Målsætningen for vores didaktik er at jeres fordomme forhåbeligt ændrer sig, i ’’mødet’’ med de unge.

 


CPF16o-KI11