Kompas aktiviteten

Kulturmøde og interkulturalitet

 

Kultur kan i dag være et meget uhåndgribeligt begreb. Begrebet kan referere til en person et gruppe af mennesker der har kultur dvs. Kultiveret, men kan også i hverdagssproget bliveforstået som et forstand til at beskrive spillereglerne eller gruppens adfærd.

 

Kulturen er som et træ, et eventyrligt træ, hvor hver gren er formet forskelligt fra sin nabo, hver blomst har sin egen farve og duft, hver frugt har sin særlige sødme. Denne rigdom og fylde er groet naturligt frem. Hver kultur og hvert folk har sit særpræg; men grenene er alle skud på den samme stamme og næres af de samme safter. Skæres grenene over og skilles fra stammen, visner blomsterne” Kaj Birket-Smith, 1966

 

Vi vil i vores aktivitet arbejde med det beskrivende kulturbegreb, hvor der kan være tale om en lukket kategori, eller ”farvet” syn på en gruppe. (fordomsfuld). Vi vil forsøge at ”vække” nogen tanker, hos pædagogerne for at være med til at se på de enkelte personer som en individ, og udenom for forståelser omkring deres farvede kulturforståelse.

 

Aktivitet i feltarbejdet

 

Vi har efter en samtale med personalet fået lov til at drøfte nogen tanker med dem. Vores ide var at komme ind på, hvilke forståelser personalet havde, og om pædagogerne egentlig ubevidst kom til at tænke for børnenes vejene.

 

Vi stillede et spørgsmål som lød således:

 

Hvis vi gik op i gymnastiksalen og stillede 5 aktiviteter op i hver side side, hvilke aktivitet tror du de unge ville vælge, mulighederne er

  • Fodbold
  • sløjt
  • Teater/film aktivitet
  • Computer
  • Madlavning

 

Til aktiviteten er der 7 deltagere, dette skyldes at de unge var gået på ferie eller holdte fri. Nogle af dem ville måske komme senere.

 

De 2 pædagoger grinte lidt og var lidt usikker, men svarede så de vil sikkert computer (Playstation, fifa 18) For da de blev spurgt var de generalt alle sammen villige til at være med i aktiviteten.

 

Vi valgte at udføre aktiviteten for de unge.

 

Vi gik op i gymnastiksalen og stillede 5 store skilte op, hvor der på hver især stod aktiviteternes navne, De unge fik lov til at gå samlet efter vores iphones kompas, som viste frem til computer/ps4 aktiviteten. Da de nåede frem til aktiviteten fik de unge lov til at komme ud af salen, og derefter fik de lov til at gå ind enkeltvis for at vælge en aktivitet som de selv havde lyst til.

 

Fordelingen var således:

 

3 drenge på fodbold

1 dreng på sløjt

3 drenge på computer/ps4
CPF16o-KI11
CPF16o-KI11
CPF16o-KI11