Kulturmøde og interkulturalitet

Katalog til seminardag 1. november 2019

Vi har været på feltarbejde på en døgninstitution, hvor unge kriminelle i alderen 14-18 år er anbragt enten frivilligt eller ved dom. Institutionen huser nogle af landets mest udsatte unge og er sidste instans inden en fængselsdom.

På vores feltarbejde har vi observeret, at de unge på institutionen har forskellige kulturelle baggrunde – etnicitet, sociale lag, religiøse overbevisninger mm., men de har dét til fælles, at de er kriminelle.

På baggrund af de unges fælles kriminelle baggrunde, har vi valgt at lave en intervention: “garnnøgle-aktivitet”.

Interventionen går ud på, at de unge, sammen med os, står i en rundkreds, hvor vi har et garnnøgle. Vi stiller et spørgsmål – to i alt, og garnnøglet bliver brugt som bold og bliver kastet fra person til person, så der efterhånden dannes et net mellem deltagerne.

Vores ønske om at kunne udføre interventionen i praksis, kunne desværre ikke imødekommes, da de unge på institutionen var i en sårbar periode og derfor havde brug for ro fra udefrakommende.

Teori der kan kobles til vores intervention: Kulturel identitet

Ifølge Iben Jensen finder vi sammen med andre ud af hvem vi er. Man kan ikke bygge sin identitet op alene. Man må diskutere værdier, erfaringer, følelser og syn på verden med andre. Derfor er kulturel identitet ét af de vigtigste begreber i kulturmødet, for hver gang vi møder mennesker som handler anderledes eller har andre værdier end os selv, udfordrer det vores opfattelse af os selv – og dermed vores identitet. (Jensen, s. 115, 2018)

At have interkulturelle kompetencer handler om at være i stand til at agere og handle i en interkulturel kontekst. I praksis handler interkulturalitet om respekt for det enkelte menneskes syn på virkeligheden, på trods af at det strider mod ens egen opfattelse af virkeligheden og erfaringer. (Jensen, s.17, 2018)

 

Litteraturliste:

Jensen, Iben, 2018, Grundbog i kulturforståelse, Samfundslitteratur

 

Gruppe 7: Michael, Sohaila, Zeije og Mia
puce17-ki03