Kulturmøder og Interkulturalitet

I dette forløb har vi haft om kulturmøder og interkulturalitet og har indenfor dette vi arbejdet med kulturforståelse og interkulturel kompetence. Vi har taget udgangspunkt i Kirsten Hastrups betragtning af kultur. Hun mener at kultur er noget der skabes og er konstant i forandring. Mennesker ændrer tilværelsen via deres handlinger og kultur er på den måde dynamiske processer som sker mennesker i mellem. Ifølge Kirsten Hastrup kan et kulturmøde beskrives således: ”Et kulturmøde er en omfattende dialog mellem mennesker eller grupper, der i udgangspunktet ser sig selv som kulturelt distinkte. Men også her træder mennesker i karakter i forhold til hinanden og i forhold til de omgivende samfund”.

Interkultur er betegnelsen for det der sker i forbindelse med kulturmøder, hvor evnen til at kunne handle og agere i denne sammenhæng betegnes som interkulturel kompetence. Denne kompetence kan evt. ”tilegnes” ved kendskab til de forskellige kulturbegreber såsom det komplekse kulturbegreb. Interkulturalitet handler derfor om at have forståelse for at mennesker kommer fra forskellige bagrunde, har forskellige perspektiver og hermed forskellige forudsætninger for at handle som de gør.

Under vores forløb har vi været på et selvvalgt feltarbejde, hvor vi skulle bruge disse kulturbegreber samt interkulturelle kompetencer til at analysere den pædagogiske praksis. Vi har undersøgt indkørings processen fra hjem til institution og denne proces indebærer et møde mellem forældre, barn og institution og kan derfor beskrives som et kulturmøde;

Alex startede i vuggestuen i en alder af 2 år i oktober 2018. Siden hans start har han haft svært ved at falde til i institutionen. Alex bryder konstant ud i gråd og vil kun i kontakt med sin mor, han undgår børnegruppen og omvendt samtidig reagere han voldsomt overfor pædagogerne.  Dertil har der været vanskeligheder i forhold til forældre samarbejdet da kommunikationen ikke forløber optimalt. Det er pædagogernes mening at mor bør involveres mere under Alex’s indkøring. Mor mener dog at det er pædagogernes job”.

Situationen i Vuggestuen, viser et eksempel på hvilke dilemmaer der kan opstå i forbindelse med en indkøring, heri kan man se hvordan de forskellige individer/grupper møder hinanden og hvordan deres forskellige perspektiver påvirker den pædagogiske praksis.

Skrevet af; Hajar Harrar, Hilal Akbas, Emine Gürleyik, Paulina Julieta
pucf17-ki03
pucf17-ki03
pucf17-ki03
pucf17-ki03