Denne gruppe har været på valgholdet: Kulturmøde og interkulturalitet (CPF16o-KI12) og har på begge moduler forholdt sig til kulturforskelle, kulturmøder samt reflekteret over kulturdiversitet som særlig ressource i forhold til vores valgte tema: køn og seksualitet. I forhold til at understøtte disse emner i pædagogiske praksis har gruppen under modul H anset sociologi og antropologi som relevante teorier og metoder. I denne sammenhæng valgte vi hovedsageligt at benytte os af specifikke teorier fra den franske sociolog og antropolog Pierre Bourdieus (1930-2002), der beskriver den sociale orienteringsevne og i dette inkluderede vi for eksempel kapitalbegreberne, habitus -samt feltbegrebet og doxa. Derudover beskæftigede vi os med socionom, ph.d. og lektor ved Aalborg Universitet Marianne Skyttes beskrivelser af kategorisering samt antropologiens bestemmelser, inklusion og anerkendelse. Denne teori benyttede vi, således, både i modulopgaven og ved feltarbejdet på modulet. I dette afsnit er der ikke råderum til at give detaljerede redegørelser af begreberne og vores valgte retninger indenfor disse, men vi nævner dem, da vi mener disse forhold vil kunne skabe muligheder og trivsel i børne fællesskaberne og dette er vores overordnet mål i begge moduler. Det teoretiske materiale er valgt ud fra et særligt ønske om at give en afklaret og let forståelig analyse af de relevante sociologiske perspektiver, der, i vores mening, bedst kan forklare de indvirkende processer i udviklingen af køn og seksualitet.
I dette modul har vi valgt at fokusere på teorier hentet fra både queer og narrativ pædagogik og i den forbindelse har vi valgt et projekt, der forhåbentligt vil skabe trygge og inkluderende kulturmøder imellem mennesker samt udvide de eksisterende normer, også ved særlig støtte fra teorierne bag dialogisk læsning. Vores bidrag er en illustreret børnebog med titlen Nøk i Afrika. Bogen følger 3 børn samt en lille eventyrlig fantasi ven ved navn Nøk, der inspirer til en fantastisk rejse rundt i verden, hvor de alle møder adskillelige dyr, der repræsenterer diverse fysiske, psykiske og sociale udtryk for køn og familieformer. Idéen er at bruge bogen i en pædagogisk sammenhæng, hvor vi henvender os til børn i aldrene 3-5 år. Vi håber, at vi ved at skabe billeder på de eksisterende kulturforskelle kan skabe et møde mellem disse og samtidigt give plads til dialog. Det er også målet, at projektet kan indgå som et led i ’fri for mobberi’ (http://www.friformobberi.dk/article/om-fri-mobberi). Som et betydeligt led i vores arbejde vil vi inddrage SMTTE modellen (Håstein, H. (1987)) og undersøge, hvordan vi kan arbejde med den inkluderende og multiorienterede køns -og seksualitetsudvikling indenfor den dagpædagogiske kontekst.
CPF16o-KI12
CPF16o-KI12