Kulturmøde og interkulturalitet

”Kultur kan hverken måles eller vejes. Kultur kan ikke beskrives som objektive lovmæssigheder. Kultur handler om, hvordan folk skaber betydning og mening med deres tilværelse. Kultur er dét, man fortolker tilværelsen igennem og handler efter. Kultur kan ses som sammenhængende systemer af betydning” (Jensen, Iben (2014). s. 35. Grundbog i kullturforståelse (2, 3 opslag udg.). Samfundslitteratur.)

I modul I og H, har vi haft faget kulturmøde og interkulturalitet. I modulet har vi arbejdet med kulturanalyse og begrebet kultur. Kulturbegrebet har mange betydninger, det kan blandt andet være måden mennesker indgår i sociale relationer. Bagefter bruger man kulturanalysen til at se hvad det underforståede er i iagttagelserne.

Under dette modul, har vi også gjort brug af forskellige observationsmetoder, for at lave iagttagelser og dokumentere dem. For så at

lave kulturanalyse på materiale efterfølgende.

Vi har i vores intervention, valgt at fokusere på legekultur og kulturmødet mellem barn og voksen i børnehavekulturen. Vi startede med emnet i modul H og forsatte med det i modul I. Vi har valgt at fokusere på forskellen mellem børneperspektivet og voksenperspektivet, i forhold til deres syn på legetøjet og brugen af det på legepladsen,

 

Legekultur er noget der formidles gennem overlevering, fra barn til barn. I nogen tilfælde kan det ske fra voksen til barn. Vi har også arbejdet med begrebet børnekultur. Herunder har vi gjort brug af Flemming Mouritsen hovedtyper: kultur for børn, kultur med børn og børns kultur.

Vi syntes det har været et spændende og inspirerende område at arbejde med. Det har givet en indsigt og arbejdes værktøjer til fremtidige arbejdsopgaver, indenfor det pædagogiske felt.

CPE15o-KI11
CPE15o-KI11