På modul H & I: Kultur & interkulturalitet har vi lært om bl.a. kulturforskelle og kulturmøder.

Vi har tidligere igennem interviews på tre forskellige daginstitutioner arbejdet med pædagogers opfattelse af kulturforskelle- og møder og hvordan de selv synes, at de støder ind i dette på arbejdspladsen, samt hvordan de ser børnene støde ind på dette i dagligdagen på institutionen.

Under vores arbejde med kultur, blev vi opmærksomme på enkelte fordomme og stereotypier fra pædagogerne, rettet mod børnenes forældre og ikke børnene selv.

Vi har derfor nu valgt at tage udgangspunkt i børnene selv og hvordan de oplever kulturforskelle og kulturmøder i deres hverdag i den almene daginstitution. Vi har været ude på en daginstitution i Avedøre, hvor vi har udført en planlagt pædagogisk aktivitet med 6 børn, 3 etnisk danske og 3 danske med anden etnisk baggrund, på cirka 4-5 år alle sammen.

Vores pædagogiske mål har været at styrke det enkelte barns kulturelle identitet og styrke rummeligheden ift. mangfoldighed. Vi alle er forskellige og alligevel er vi alle ens.

Vi bidrager alle som mennesker individuelt til fællesskabet på hver vores måder og der er plads til at kunne dele vores kulturelle værdier med hinanden. Vi har arbejdet ud fra nogle centrale begreber som vi vil komme ind på til selve oplægget på seminardagen, hvor vi også vil gå i dybden med hvilke aktiviteter vi har udført med børnene og hvorfor.

 

Gruppe 6: Janet Malik (101164056), Maha Abou Hussein (101154018), Saima Bilal (101154071) & Tahmeena Hussain (202164133)
CPE16o-KI12