Modul H og I har fokuseret på mangfoldighed og fællesskab, og på hvordan man teoretisk og praktisk kan arbejde med kulturbegreber og kulturforståelser i relation til mangfoldige målgrupper, institutionsformer og livstemaer.

 

‘’Kultur kan hverken måles eller vejes. Kultur kan ikke beskrives som subjektive lovmæssigheder. Kultur handler om, hvordan folk skaber betydning og mening med deres tilværelse. Kultur er det, man fortolker tilværelsen igennem og handler efter. Kultur kan ses som sammenhængende systemer af betydning’’ (Jensen, Iben (2014). s. 35. Grundbog i kulturforståelse (2, 3 oplag udg.). Samfundslitteratur.)

 

Vi har på modul H og I beskæftiget os med målgruppen ´kriminelle unge´. Vi valgte i arbejdet med denne målgruppe at have fokus på de professionelle der arbejder med de unge, og de forskellige tilgange de har i deres arbejde med målgruppen. Det resulterede i et interview af medarbejdere fra en institution for unge indsatte. Idéen var at få de ansatte til at italesætte deres syn på de unge. Vi oplevede i vores feltarbejde hvordan man til det samme arbejde, kan have mange forskellige idéer og mål. Dette ledte os til følgende spørgsmål:

 

Er personalet i institutionen opmærksomme på, at de i kraft af deres stilling er medskabere af positioneringer samt selvfortællinger hos målgruppen?
Hvordan bidrager de til at forme målgruppens selvopfattelser og identitet?

 

Med udgangspunkt i begreberne kategoriseringer og narrativer har vi lavet en refleksionsøvelse med førnævnte personale. Formålet med denne øvelse var, at få personalet til at overveje deres syn på de unge, og om dette syn havde indflydelse på deres tilgang i arbejdet med målgruppen, samt at skabe fokus på at man, i arbejdet med demokratisk dannelse, som professionel bør kunne reflektere over, om man utilsigtet kommer til at sætte de mennesker man arbejder med, i marginale og udsatte positioner. Og gør man det, hvilken indflydelse har det så på målgruppens ret til og mulighed for at deltage i demokratiske fællesskaber. Øvelsen skal skabe et grundlag for, at det professionelle personale forholder sig reflekterende til sociale kategoriseringer.

CPE160-KI13: Gruppe 5 – Katarzyna, Thomas, Hussein og Jeanette
CPE16o-KI13