Kompetencemål: “Den studerende kan reflektere over og handle i forhold til 

kulturforskelle, kulturmøder og kulturkonflikter samt inddrage kultur diversitet som et deltagerperspektiv og en ressource i pædagogisk praksis”.

Vores valgfag hedder “kulturmøde og interkulturalitet”. Det handler om at arbejde med forskellige situationer man er uvant ved og møder med mennesker man forstår forskellige fra sig selv.
Kultur kan også bruges i betydningen “levet liv”, som omhandler den måde mennesker indgår i sociale relationer. Dvs. at der er utrolige mange forskellige kulturer, alt er næsten et kulturmøde. Kultur skal ikke kun forbindes med etnicitet og minoriteter, selvom det for det meste er det man hører om. Et kulturmøde, kan være alt fra de hjemløses kultur, børnekultur, ungdomskultur osv. (Jensen, 2018, s. 25)

I den forbindelse har vi været på feltarbejde i en børnehave. Feltarbejdet er empirisk arbejde. At tage på feltarbejde er at søge ind blandt mennesker for at forstå deres måde at leve på. (Hastrup, Rubow, Tjørnhøj-Thomsen, 2017, s. 26)

Vores feltarbejde omhandler kulturmødet på legepladsen og dets logikker og værdier og vores målgruppe er 3-5 år og informanterne i vores feltarbejde er børnene og til dels de ansatte. 

I vores intervention har vi inddraget børnenes perspektiv og forståelse af leg ved at lave et børneinterview og bede børnene om at tage billeder af deres legetøj og steder. Formålet med vores intervention er på baggrund af vores feltarbejde/feltrapport, hvor der blev udtalt af en pædagog at “nogle børn ikke kan finde ud af lege”. Vi vil derfor illustrere at der findes mange og forskelligartede lege måder og former via vores aktivitet i intervention. 

Hvorfor har vi valgt denne aktivitet? 

Vi begrunder vores valg af aktiviteten via den didaktiske relationsmodel af Hiim og Hippes. 

 

Indhold: Børnene får besked på, at tegne eller tage billeder deres yndlings leg, steder og legetøj. Under aktiviteten føres der dialog, omkring tegninger og børnene kan komme med deres egne fortællinger. 

Formålet: Vores intervention er på baggrund af vores feltarbejde/feltrapport, hvor der blev udtalt af en pædagog at “nogle børn ikke kan finde ud af lege”. Vi vil derfor illustrere at der findes mange og forskelligartede lege måder og former via vores aktivitet i intervention. 

 

Børnenes læringsforudsætninger: Aktiviteten inddrager børneperspektiver og narrative fortællinger. En fortælling består af en række begivenheder i en tid kronologi, som kædes sammen i en lineær rækkefølge for at opfylde et plot. 

Når deltageren fortæller om deres tegner og meningen og oplevelsen med det tegnede er det inde i en narrativ proces. Narrative processer er grundlæggende psykologiske mekanismer, hvor vi kognitiv og sproglig form sammenkæder løsrevne oplevelser, informationer og hændelser for derigennem at skabe mening. (Ritchie, 2012, s.12)

 

Rammefaktorer: Aktiviteten skal både foregå inde og ude. Indenfor skal børnene sidde og tegne deres yndlings leg, på papir med farveblyanter. Udenfor skulle børnene med ipad’en tage billeder af deres yndlingssted på legepladsen. Børnene fandt også deres yndlingslegetøj på stuen, som de tog billeder af. (Paedagogikidagtilbud.systime.dk)

 

Gruppe 3 – Lisa Fjellerad Jensen, Katja Pedersen, Khadija Amini, Menda Drammeh
puce17-ki03
puce17-ki03