I modul I og H, har vi haft faget kulturmøde og interkulturalitet. I modulet har vi arbejdet med kulturanalyse, samt kernebegreberne kulturopfattelser, kulturelidentitet og kategorisering. Opfattelser af kultur består af mindst tre overordnede perspektiver på kultur og kulturel udvikling, som har indflydelse på vores daglige samt faglige samtale om kultur og etnicitet, nemlig evolutionistisk, relativistisk og kontekstuel kulturforståelse. Kulturel identitet skabes ved at aspekter af ens identitet deles i en gruppe, samtidig med at aspekterne er centrale og foreliggende for den enkelte person. Sociale kategoriseringer skaber/befæster den enkelte sin egen positive, sociale identitet. Kategorisering kan udvikle komplekse processer omkring diskrimination, racisme, solidaritet mellem mennesker netop fordi kategorisering altid indebærer dikotomisering og komplementarisering.

Vi har i vores intervention valgt at rette fokus mod unge i målgruppen 7- 9. Klasse, i en klub beliggende i Københavns omegn. Helt konkret har vi i klubben valgt at afgrænse os inden for to grupper, som vi i vores tidligere feltarbejde har observeret. Grunden til vi netop har valgt dette feltarbejde, lægger i, at se/ udforske kulturbegrebet blandt unge, da det er et aktuelt punkt i samfundet. Hertil er vi nysgerrige på at finde ud af, hvordan vi, som kommende pædagoger kan arbejde med børnenes/ unges kulturforståelse i det multikulturelle samfund vi lever i. Det vi gerne vil opnå, er, at skabe en bredere kulturforståelse for unge, hvor de får mulighed for at definere begrebet ud fra interesser, egne præmisser. Altså skal barnet ikke låses fast på et flag eller etnisk baggrund. Således vil vi tilgå projektet med hver vores specialisering og udvikle vores forståelse af, hvad kultur betyder i henholdsvis dagtilbud og skole/fritid. Denne sammenfletning af specialiseringerne giver os to forskellige briller på, for at kunne reflektere og arbejde med kulturmøder, kulturkonflikter og kultursammenstød. Vores ide går på at udarbejde ”min egen bog”. Med udgangspunkt i vores feltarbejde fra modul H, har vi valgt i modul I at arbejde med en gruppe unge i FFO om at udarbejde ”min egen bog”, som skal give de unge mulighed for at definere kulturbegrebet på egen vis. Efterfølgende vil vi sætte dem sammen parvis, hvor de sammen skal finde nogle fælles interesser ud fra ”min egen bog”.

CPF16o-KI11 – Gruppe 9
Eda Cetin & Esra Düztepe
CPF16o-KI11
CPF16o-KI11
CPF16o-KI11
CPF16o-KI11
CPF16o-KI11