Kulturtegninger

Vi havde tænkt os at finde ud af, hvordan børn forstår kultur, og hvad de mener om kultur samt hvordan de ser, hvad deres egen kultur er. For at finde ud af, hvordan børn forstår kultur samt forstår deres egen kultur, valgte vi at benytte os af tegninger som beskrivelsesform til dette. Vi valgte at lave denne intervention med børn fra anden klasse mellem 8-9 årsalderen. Der var 22 børn, der deltog i vores intervention. Aktiviteten foregik i klasselokalet, og som materialer havde vi papir og farveblyanter. Vi har under vores VK-forløb haft forskellige kulturbegreber, som det essentialistiske -, kulturrelativistiske samt kontekstuelle kulturbegreb, som blev vores udgangspunkt for vores intervention. Vi ville finde ud af, hvordan børnene opfattede kultur, og hvilke kultursyn, der var blandt børnene. Vores intervention foregik på en skole i Gentofte.

Vi spurgte børnene først, hvad kultur var ifølge dem. Da børnene enstemmigt svarede, at kultur var religion, spurgte vi dem om, om kultur kun var religion? Mange af børnene forstod ikke, hvad vi mente, så vi sagde, at kultur er mange ting, f.eks. traditioner, sprog, overbevisninger og symboler osv. Dernæst spurgte vi dem om, hvad traditioner, sprog, overbevisninger og symboler var. Da vi var færdige med denne informative fase, bedt vi børnene om at tegne tegninger af, hvad de så som deres kultur. Disse tegninger skulle de fortælle om, hvornår de var færdige med at tegne dem. Alle børn fortalte om deres tegninger. Der var mange ligheder, men der var også enkelte, der skilte sig ud. Mange børn synes, at jul, påske, halloween og nytår repræsenterede deres kultur. Nogle havde også fødselsdage sammen med de fire ting som kultur. Adspurgt hvorfor de havde disse ting som repræsentation for deres kultur, var svaret, at det var det, de gjorde med familien, og at det var hyggeligt, fordi de gjorde det sammen med familien. Der var nogle børn, som havde Mortensaften samt Skt. Nicolai aften som tradition, der repræsenterede deres kultur. Der var selvfølgelig børn med minoritetsdansk baggrund, der havde Eid som det, der repræsenterede deres kultur, dog med balloner og gaver, noget der måske mindede lidt om jul. Og den ene af disse minoritetsdanske børn havde også fodbold-vm som noget, der repræsenterede hans kultur. To børn med en minoritetsdansk baggrund tegnede jul som deres tradition, men efter en snak med dem ved bordet, fandt vi ud af, at det var ikke det, de mente som noget, der havde med deres kultur at gøre, da de havde svært at tegne det, der repræsenterede deres kultur, og de gjorde bare det samme som deres klassekammerater, for det var lettest. Nogle af disse børn flovede sig over deres kulturer, f.eks. de to børn med minoritetsdansk baggrund, som tegnede jul som repræsentation for deres kultur samt et andet barn med en minoritetsdansk baggrund, som var flov over at skulle tegne kinesisk nytår som noget, der repræsenterede hendes kultur. Vi sluttede interventionen med at fortælle om, at kultur kan være dynamisk og ikke en fast størrelse. De forstod det ikke rigtigt, men så henvist vi til en af deres klassekammerater, som havde fodbold som kultur, eller de børn, der både havde fodbold og Eid som kultur, eller dem, der ikke havde samme kulturtraditioner som dem, de måske delte kultur med.

Vi havde som sagt for øje at undersøge, hvilke kulturforståelser børnene mon kunne have, og vi ville gennem denne tegne aktivitet finde ud af, hvordan de beskrev deres kultur. Meningen med processen var at tale om kultur og give børnene viden om, at kulturer er dynamiske og flydende, og at man inden for sin “egen kultur” også kan have forskellige opfattelser af det. De didaktiske overvejelser vi lavede, var, hvordan vi kunne få børnene til at tale om deres kultur, og her blev vi i gruppen enige om at bruge tegninger som redskab til dette. Tegning pga. at vi fandt det lettest for børn at benytte sig af, når de skal beskrive noget. Børnenes tegninger kan nogle gange give levende beskrivelser, eller generelt kan tegninger gør dette, da det muligvis kan for børn nogle gange være svært at gøre ved skrift.

Akbar Naim & Sabila Hussain

 

 

Den her tegning er lavet af et minoritetsdansk barn, som illustrerer Eid som noget, der repræsenterer hans kultur, hvor ballonerne er noget, der hører til Eid samt gaver, og ellers en hyggelig stund med familien.

Det her barn havde rødder både fra Danmark, Finland, Sverige og Tyskland, som bl.a. tegnede Skt. Nicolai som repræsentation for hendes kultur. Og hun tegnede også flagene, som var vigtige for hende at vise, så man fik at vide, hvor hun havde rødder fra.

Her er det et barn som både tegner Eid og fodbold-vm som noget, der repræsenterer ham og hans kultur.

Her er et barn, der tegner en pokal, fordi han elsker fodbold og han synes, at fodbold repræsenterer hans kultur. Han elskede det, fordi han sammen med familien så det danske fodboldlandshold spille.
puce20-ku06d
puce20-ku06d
puce20-ku06d
puce20-ku06d
puce20-ku06d