Projekt: Samværk

Kunst ind i institutionen KP

Når de fysiske rammer svækker vores uddannelse, hvordan kan vi så forbedre dem. Det handler vores projekt om.

Vores innovative og intraprenøriske projekt tager udgangspunkt i at vores daglige omgivelser påvirker os. Som studerende på uddannelsesinstitutionen bruger vi meget af vores tid i disse fysiske omgivelser og vi oplever ikke at lokaler og fællesarealer er afstemte ift. fagligheden i vores uddannelser. 

Vi oplever ikke bare selv, men også fra flertallet af vores medstuderende, at bygningsmassen på uddannelsesinstitutionen er overvejende hvid, kold og klinisk.
Forskelligartede rum påvirker forskelligt, men i en bygning med mange identiske rum bliver det svært at skille oplevelserne fra et rum til et andet. Rums atmosfære rummer stemninger og disse stemninger optages af og påvirker os i rummet. 

Vi ønsker en levende og kreativt udviklende, udfoldende og inspirerende atmosfære, der afspejler de uddannelser vi er i gang med, – noget som skaber meningsfulde indtryk der giver identitet til både stedet, men også de mennesker som færdes i det.

Navnet ”Samværk” er sammensat af ”sam” og ”værk”, – og antyder at ”sammen”
kan vi skabe ”værker”, – kreative æstetiske og kunstneriske værker, der kan løfte atmosfæren, og skabe sammenhæng, trivsel, udvikling og læring i hverdagen.

 Vi vil sammen med interesserede medstuderende og med periodisk bistand fra undervisere, kunstnere og konsulenter, arbejde i de eksisterende værksteder.
Vores projekt er et ”bottom up” projekt, hvor vi nedefra de studerende selv, skaber grundlaget for, og selv udfører dette arbejde. Et sådant værkstedsarbejde vil være kulturbærende og kulturskabende.

Phillip Burr
Niels Mortensen
puce20-se01