Aktiviteten “Labyrinten”

“Labyrinten” er en forhindringsbane, som består af hulahopringe. Hulahopringene ligger på gulvet i en firkant, eksempelvis i rækker af 5×5.

Vi har på forhånd udformet en rute, som deltagerne skal igennem og det gælder om at samarbejde om at komme over på den anden side. Deltagerne bevæger sig én ad gangen ind i en hulahopring. Stemmer denne ikke overens med ruten, bliver der sagt “boss” og deltageren skal gå samme vej tilbage. Den næste deltager kan nu træde ind på banen. Sådan fortsætter det, indtil gruppen har gennemført banen, dog er opgaven først fuldført, når alle deltagere er kommet over på den anden side.

Vi vil formidle aktiviteten ved at forklare reglerne, samtidig med, at vi anvender kropslig illustration. Dette gør vi for at skabe et visuelt billede af aktiviteten, da vi mener at det bidrager til en større forståelse.

Aktiviteten forudsætter, at der er gulvplads til “Labyrinten”. Denne kan udøves indendørs, såvel som udendørs, hvor banen eksempelvis tegnes op med kridt.

Vi har gradvist justeret aktiviteten ud fra den givne målgruppe og har her lavet to runder, hvor sværhedsgraden bliver hævet. Den første runde handler primært om, at deltagerne lærer de grundlæggende regler og bliver trygge i aktiviteten. Dette vil foregå i mindre grupper. Den sidste runde er justeret således, at deltagerne kan blive udfordret både fysisk og psykisk. Dette gør vi ved at lave større grupper og tilføjer et konkurrenceelement, som motivation til den givne målgruppe.

Teori

Vi har i denne opgave taget udgangspunkt i følgende teoretiske begreber:

Pædagogisk idræt:

Formålet med anvendelse af pædagogisk idræt er at gøre sig nogle didaktiske refleksioner og overvejelser forinden, man udfører en aktivitet. Vi har valgt at anvende pædagogisk idræt som redskab til at nå et konkret mål. For denne aktivitet er målet trivsel. Vi benytter os af forskellige udviklings- og læringsrum, hvor der i vores aktivitet er fokus på kropslig- og social læring.

Blomsten:

Som analyse- og refleksionsredskab har vi anvendt den didaktiske analysemodel, Blomsten (Moser, 2013), som indeholder de fire læringsområder: det kognitive, det sociale, det emotionelle og det sansemotoriske, hvor krop og bevægelse er i centrum.

I vores aktivitet er det, det kognitive, emotionelle og det sociale, der er i fokus og hvordan vi bruger bevægelse, som et pædagogisk redskab til at styrke disse egenskaber.

Vi glæder os til at lege med jer!

Venlig hilsen Nanna, Signe, Pernille og Maria

CPE16o-SB11B
CPE16o-SB11B
CPE16o-SB11B
CPE16o-SB11B